Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Projecten > Landbouwproject met toeristische en educatieve activiteiten in Batchenga

2012-2015

Zara heeft een droom. Ze wil erg graag de grond geschikt maken voor het verbouwen van witte peper en passievruchten. Het zijn gewassen die nieuw zijn in de streek, maar waar de grond heel geschikt voor is. Daarnaast wil zij een kleine kudde runderen en schapen houden en is er een guesthouse gepland waar toeristen kunnen genieten van de rust en de idyllische plek aan de rivier. De streek heeft sowieso veel toeristisch potentieel dat zij wil aanboren. Daarvoor heeft ze inmiddels, samen met drie anderen, de associatie ‘Calabba’ opgericht.

Zara gaat stapsgewijs te werk. Ze heeft een projectplan geschreven waarin zij de achtereenvolgende stappen beschrijft. Haar motivatie voor het project en de keuze voor witte peper omschrijft  ze als volgt:

Having a farm is one of my childhood dreams. Born in a family of farmers, I have always thought to the valorization of the land.
The project consists of creating an agro-pastoral exploitation, which will offer touristic and educational attractions.

In 2006 I was hired by one of the largest plantations in Cameroon named PHP. During the two years I spent there, I was being able to assess the economic attractiveness of the pepper cultivation for the farmer.

In fact there are not many farmers in Cameroon cultivating pepper. White pepper of Cameroon is particularly popular for its woody flavor. Annual production can barely meet demand in the local market; especially since the PHP is grown more for export. So the Cameroonian government must make a permanent import of Chinese pepper to supply local demand. The weather, soil and temperatures are good in Batchenga,  I decided to upgrade the land in this village by bringing this new culture. It is also to prove in a social and cultural environment not favorable to women that women are able to handle initiatives that deliver revenue.

Batchenga
De start van het project is ontmoedigend. Op zo’n 1 uur rijden van de hoofdstad Yaounde wil Zara Nbougoure (29 jaar) een plantage starten in de buurt van de stad Batchenga in centraal Kameroen. In Batchenga koopt zij een stuk land dat tevens door een groep Chinezen wordt gekocht die het land met geweld van haar afnemen. De verkoper is gevlucht. Onderhandelingen met de Chinese hebben geen resultaat opgeleverd. Er is juridisch advies gevraagd en het geschil wordt via de rechtbank uitgevochten. Voor haar agrarische plannen verhuist ze naar Foumban waar ze verschillende gewassen wil verbouwen.

In de loop van 2014 is Zara gestart met een plantage van palmbomen voor palmolie. Het plant proces verliep goed, o.a. omdat ze een goede ‘uitvoerder’ heeft die op de plantage toeziet. Er werd in 2014 3 ha beplant. In het voorjaar van 2015 is weer 3 ha aangeplant. De ontwikkeling van de planten verloopt goed en er zijn geen directe tegenslagen. Ze is ook bezig met het verbouwen van andere producten als mango’s

Calabba
Aan het guesthouse in Foumban, dat Zara in 2014 was gestart te bouwen, is in 2015 nog weinig gedaan. Zara mist het kapitaal om daarin te investeren.

 2015-2016
Door haar drukke bezigheden is er weinig contact met Zara. Haar aandacht besteedt zij vooral aan de activiteiten van haar toeristische /culturele onderneming Calabba, die zij heeft opgericht ter ondersteuning van haar investeringen in de plantage en het guesthouse. Via de samenwerking met een Congolees bureau krijgt ze diverse opdrachten binnen, zoals vorig jaar de opdracht om de merchandising te verzorgen van de African Games voor jongeren die in september hebben plaats gevonden. Daar ging veel tijd en aandacht naar toe, maar leverde ook inkomsten op die zij voor haar project kan gebruiken. Hoe het er met de plantage en guesthouse voorstaat is op dit moment niet bekend. Vanwege de slechte communicatie trekt Gertrude Klinkhamer zich terug uit het project. Bertie neemt namens KW haar taak over.

2017 – 2019
Zoals het zich laat aanzien bevindt het plantageproject zich in het beginstadium maar loopt wel. De eerste oogst van mango’s is bezig (zie foto) Het guesthouse is ook maar net begonnen en heeft niet veel nog opgeleverd.

Zara haalt haar financiën vooral uit andere activiteiten zoals die in Congo. Ze is vol vertrouwen en vuur dat het project door moet gaan, dankbaar voor de steun uit Nederland en duidelijk in dat ze terug zal betalen. Hoe ze het allemaal doet is voor Bertie een raadsel maar er zijn mensen voor haar aan het werk zowel op de plantage als binnen het guesthouse project en ze ondersteunt haar moeder en haar kinderen.

Zara is druk geweest met het mede organiseren van het ‘2017 International Colloquiem Cerdotola’. Zie: https://www.facebook.com/quarantenairecerdotola/ Een internationaal gesteund initiatief om de taal, cultuur en vooral de Afrikaanse traditie voor de toekomst te bewaren

Zara is veel weg en het is moeilijk zicht te krijgen op haar project. Ze vertelt dat het goed gaat en een tweede aanplant heeft plaatsgevonden.

In augustus had Bertie een aantal lange en indringende gesprekken met haar. Ze gaf aan dat de steun van Gertrude, Bertie en het project haar leven volkomen veranderd heeft. Ze voelt zich vrij en is weer iemand geworden. Haar relatie met haar moeder, ex-man en haar kinderen is fundamenteel verbeterd en ze heeft de dood van haar vader een plek kunnen geven. Zoals ook in gesprek met andere projectleiders blijkt iedere keer weer dat de persoonlijke aandacht en steun minstens net zo belangrijk zijn als het ontvangen van microkrediet om een project te beginnen. Zara was van plan november 2018 met een eerste terugbetaling over de brug te komen. Dat is niet gelukt. In maart spreekt Bertie haar in Yaounde.

Filmpjes

  1. Zara en haar droom
  2. Wat Kameroenwerkt voor het leven van Zara heeft betekend.
  3. Een spannende tocht naar het landbouwproject van Zara

 

management letter sept 2014

 

Interview augustus 2017