Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Projecten > Project bar-restaurant-internetcafe op zonne-energie in Kribi

Edouard Nkouta heeft in samenwerking met Bertie Hendriks het idee opgevat een café / restaurant te bouwen en te gaan exploiteren. Het land is gekocht, de vergunningen zijn verleend en ook de rechten voor feesten en rituelen op het betreffende perceel zijn afgekocht.

Edouard heeft tekeningen laten maken en een businessplan opgesteld. Op termijn kan de stichting Kameroen Werkt! bijdragen om het café uit te breiden naar een internetcafé. Vandaar dat hij kennisgemaakt heeft met de bestuursleden van Kameroen Werkt! en er samen naar de bouwtekeningen is gekeken: Hoe kan zo goed mogelijk gebouwd worden gericht ook op de toekomstige ontwikkelingen. Inmiddels is de bar gebouwd en is eind 2012 in bedrijf gegaan. Vanwege de corruptie en bepaalde vooroordelen die in de Kameroense samenleving bestaan verloopt de start van de bar en het restaurant moeizaam. Kameroenwerkt wacht met bijdragen tot de situatie stabiel is. We ondersteunen Edo wel met raad. Elk jaar gaan er mensen naar zijn plek.

De bar en het restaurant zijn een juweeltje en dat vindt eigenlijk iedereen die er geweest is. Nergens in Kameroen vind je zulke schone wc’s en heerlijk eten. Binnen kort kun je er slapen want er worden vijf prachtige kamers gebouwd. Het strand is vlak bij; op wandelafstand) Tip voor toeristen: mis het niet (bel Edo 97544433 voor informatie)

 

De laatste ontwikkelingen zijn te zien op:

Video 1 Ideen over een internetcafe op zonne-energie uit Gambia

Video 2 De droom van Edo een bar / restaurant in Kribi

Video 3 Impressie van de bar en het restaurant februari 2014

Wat kun jij doen?

Stapsgewijs wordt er een bar en een internetcafé gebouwd, dat gevoed wordt door duurzame zonne-energie waardoor de bekende energieschommelingen en -uitval ondervangen worden. De ICT-infrastructuur zal een snelle internetverbinding mogelijk maken. Tevens komt er lesmateriaal voor scholen, die computers gebruiken. Bij het café komt een TV-ruimte voor sociale gebeurtenissen als een WK voetbal.

Samenwerking

Bij de bouw van het internetcafé overwegen we een samenwerking met NICE een Nederlands bedrijf dat ervaring heeft met internetcafe’s op duurzame energie in landen als Gambia, Tanzania en Zambia.

Planning en werkwijze

  • Samen met Edouard Nkoutha – inwoner van Kribi – hebben we de  benodigde papieren verzameld om met de bouw van de bar te kunnen starten. In november 2011 is Edo daadwerkelijk begonnen met de fundamenten neer te zetten
  • Er is een terrein gekocht door Bertie Hendriks waarop gebouwd kan worden.
  • In een later stadium gaan we met het bedrijf Nice  in overleg over samenwerking bij de bouw van het internetcafe en de mogelijkheid van franchising.

Waarom een internetcafé?

Internet is een goede opstap voor de mensen in Kameroen om informatie te krijgen of uit te wisselen. Dankzij internet ontstaan er nieuwe economische activiteiten. Er is veel behoefte aan een internetcafé waarin de bandbreedte goed is en er snelle verbinding mogelijk is die niet steeds gestoord wordt door elektriciteitsproblemen.

Waarom Kribi?

Kribi is een plaats aan de kust met enig toerisme. Door een verderop gelegen oliepijpleiding  is er een toename van economische bedrijvigheid. De grootste haven van West Africa is inmiddels door de Chinezen opgeleverd en men bouwt nu aan een vliegveld en een extra snelweg.We hebben in Kribi een persoonlijk contact Edouard Nkoutha. Hij heeft bewezen  betrouwbaar te zijn. Edouard Nkoutha is verscheidene keren in Nederland geweest.

Wat kun jij doen?