Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Bestuurlijke zaken

De statuten zijn in juli 2011 gepasseerd en de stichting is inmiddels in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het afschrift van de notariële akte is hier te lezen.

Daarnaast is er een beleidsplan voor 2012 ontwikkeld met een vooruitblik richting 2013.

Bestuur

Voorzitter Bertie Hendriks

De keren dat ik in Kameroen was, werd ik geraakt door het grote verlangen daar naar werk en verbinding. Zelf hou ik van de verrassende mogelijkheden die voortkomen uit het echte contact met de ander. Mededirecteur en opleider bij het ITIP Opleidingen. Getrouwd, twee heerlijke kinderen.

 

 

Penningmeester/ Secretaris Piet de Ronde

piet

Al jaren was ik op zoek naar een manier om anderen in onze en mijn welvaart te laten delen. Bij ‘Kameroenwerkt’ heb ik die gevonden. Een organisatie die een deel van Afrika helpt zichzelf te helpen. Dus geen vis geven maar een hengel. Naast financiële ondersteuning  vond ik dat je dan ook iets meer behoort te doen.

Nu de organisatie is gevormd en het opbouwwerk is gedaan konden twee functies worden gecombineerd. Sinds 1 januari 2014 vervul ik naast het penningmeesterschap ook het secretariaat.

 

Ex-Bestuurlid Bernardien Thunnissen

Al mijn hele leven ligt mijn hart bij mensen die in de ‘derde wereld’ leven. Op diverse terreinen heb ik me bewogen in die wereld, zowel reizend als werkend als vrijwilliger.

Kameroen werkt! sluit mooi aan bij mijn verlangen om betekenisvol te kunnen zijn, juist samen met mensen die op een plek op aarde zijn geboren, waar het leven niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind het geweldig om hún initiatief en verlangen iets in de wereld te zetten, te helpen realiseren. Ik ben kinderarts geweest, ben nu coach, getrouwd, moeder van vier heerlijke kinderen. Binnenkort hoop ik me te specialiseren als huisarts.

 

fotoEx-Bestuurlid  Jan Andriessen

Kleinschalige, gerichte en praktische ondersteuning aan mensen met een
gezicht en met een plan.
Dat is voor mij de kern van Kameroen Werkt en dat staat ook voor de manier
waarop ik me er graag voor wil inzetten.

 

Adviseur Frans Jacobs

In mijn beroepsleven en ook daarna was ik altijd bestuurlijk actief; in de politiek, welzijnswerk, de scholen van de kinderen en wat al niet. Het ging daarbij om zowel landelijke, regionale als plaatselijke organisaties. Toen Bertie Hendriks mij vroeg mee te doen met Kameroen Werkt! besloot ik mij in te zetten en mijn bestuurlijke kennis toe te voegen aan wat de andere bestuursleden inhoudelijk al meebrachten.

Gepensioneerd

 

Adviseur Gordon Neng

Ik ben geboren in Kameroen maar woon al heel lang in Nederland. Graag lever ik een bijdrage om de communicatie tussen Nederlanders en Kameroeners te verbeteren. Na uitgebreid onderzoek heb ik gekozen voor Kameroenwerkt omdat ik de werkwijze van Kameroenwerkt goed vind. Ik begrijp zowel de Kameroense als de Nederlandse cultuur en manier van denken. Ik ben een geduldig mens die over de nodige mensen beschikt. Verder ben ik ook thuis in zakenwereld.