Donne-moi du travail qui me convient et je ne suis plus jamais obligé de travailler
- Confucius

Français > Des Néerlandais Soutiennent des enfants Camerounais

 

Vanaf het moment dat projecten van start gingen (2012-2013) heeft Kameroen Werkt! Kameroense kinderen ondersteund die rechtstreeks of zijdelings verbonden waren met één van de economisch-rendabele projecten van Kameroen Werkt! Kinderen konden voor 50 euro per jaar naar school. Dit schoolgeld werd gegeven aan een projectleider die zorg draagt voor de betalingen aan school. Als tegenprestatie leverden de kinderen of hun ouders een bijdrage leveren aan één van de projecten. We ondersteunden de kinderen van de projectleiders en in overleg met hen enkele kinderen van ouders die echt een bijdrage aan de projecten leverden.  Het idee erachter was dat het betrekken van sociale aspecten bij een project dat in wezen economisch van aard is, de sociale cohesie vergroot van de mensen die er aan deelnemen. Hieronder foto’s van een aantal kinderen.

De kinderen gerelateerd aan de projecten in Kribi en Foumbot hebben het volledige aantal van 5 jaren steun inmiddels ontvangen. Met grote vreugde is daar gereageerd op dit initiatief van KW. De kinderen behorende bij het project van Ebang Minala hebben drie jaar steun ontvangen. Omdat de relatie met de projectleidster van dit project zo slecht werd, hebben wij deze ondersteuning, met pijn in ons hart denkend aan de kinderen van Ebang Minala, na drie jaar gestopt. Voor het resterende geld opgebracht door de kinderen van de SVS school in Zeist vinden we een bestemming waarbij het geld ten goede komt aan kinderen. In overleg met SVS is besloten dat KW voorlopig de tijd krijgt om een passende bestemming te vinden die recht doet aan het oorspronkelijke idee waar de leerlingen van SVS zo enthousiast geld voor hebben ingezameld.

  Wil je  iets voor dit project doen?