Stichting Kameroen Werkt!

 

 

 

100 KAMEROEN Kribi 2000 Sinaasappelmeisjes (1024x683)-1

 

 

 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2013

 


Voorwoord..................................................................................................................................................................... 4

Doel en visie.................................................................................................................................................................. 4

Activiteiten...................................................................................................................................................................... 4

Projecten in Kameroen..................................................................................................................................... 4

Facilitair bedrijf ‘Pleasant Parties’ in Foumbot............................................................................ 4

Cultureel centrum Ebang-Minala........................................................................................................... 4

Project ondersteuning kinderen............................................................................................................ 6

Project Zara......................................................................................................................................................... 6

Kameroenwerkt adopteert project “La Prudence”......................................................................... 7

Fondswerving......................................................................................................................................................... 7

Donaties...................................................................................................................................................................... 7

De website................................................................................................................................................................. 8

Nieuwsbrief.............................................................................................................................................................. 8

Sociale media........................................................................................................................................................... 8

Organisatie...................................................................................................................................................................... 8

Bestuur........................................................................................................................................................................ 8

Ambassadeursgroep........................................................................................................................................... 8

Financiën......................................................................................................................................................................... 9

Verantwoording.................................................................................................................................................... 9

Inkomsten en uitgaven...................................................................................................................................... 9

Staat van baten en lasten 2013................................................................................................................. 10

Vooruitblik 2014 en beleidsplan................................................................................................................... 10

Projecten................................................................................................................................................................. 10

Pleasant Parties............................................................................................................................................. 10

Cultureel centrum Ebang Minala........................................................................................................ 10

Festival................................................................................................................................................................ 10

Kindondersteuning...................................................................................................................................... 10

Internetcafe...................................................................................................................................................... 11

Project Zara in Batchenga....................................................................................................................... 11

Nieuwe initiatieven...................................................................................................................................... 11

Financiële vooruitblik..................................................................................................................................... 11

Begeleiding............................................................................................................................................................. 11


 

Voorwoord

We kijken op een fijn jaar terug waarin heel gestaag alle projecten zich aan het ontwikkelen zijn. Allereerst was er weer de grote ophaalactie t.b.v.  het festival in Ebang Minala dat drie jaar lang door Irene Mbia in de zomermaanden wordt georganiseerd. Ook dit jaar zijn er weer een stel Nederlanders geweest om mee te helpen met het organiseren van het festival en workshops te geven. En dit jaar kwam het er eindelijk van: de langverwachte komst van Irene naar Nederland afgelopen september. Haar bezoek motiveerde ons haar project een laatste financieel zetje te geven. Een derde hoogtepunt dit jaar was de eerste terugbetaling van Josephin, van het project Pleasant Parties.

Een drietal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen aangekondigd einde van 2013 terug te treden. Gelukkig heeft zich inmiddels een nieuw bestuurslid aangemeld, die met open armen is ontvangen. Ook is de ambassadeursgroep als zodanig ontbonden. Leden van de groep blijven “op afroep” beschikbaar. Kortom, we hebben weer een goed jaar beleefd waarvan onderstaand uitgebreid verslag wordt gedaan.

 

Doel en visie

De algemene doelstelling van de stichting is het bevorderen – vanuit persoonlijk opgebouwde relaties – van duurzame economische en sociale ontwikkeling ten behoeve van mensen in Kameroen, en het initiëren en ondersteunen van creatief ondernemerschap van deelnemers aan projecten.

De visie en werkwijze alsmede de motivatie van de bij dit werk betrokken personen zijn uitvoerig beschreven op de website van de stichting: www.kameroenwerkt.nl.

 

Activiteiten

Projecten in Kameroen

Facilitair bedrijf ‘Pleasant Parties’ in Foumbot

De economische en sociale positie van Josephin is danig veranderd. De combinatie van haar agrarische activiteiten, haar babykledingwinkeltje en ‘Pleasant Parties’ geeft haar de mogelijkheid om niet alleen voor haar eigen kinderen te zorgen maar ook de vijf kinderen van haar zussen naar school te laten gaan en om vijf mensen vrijwel continu aan het werk te hebben. Pleasant Parties is haar trots en hoewel ze al vele festiviteiten op gang geholpen heeft met haar spullen, vindt ze zelf dat ze nog niet echt begonnen is want het materiaal is nog steeds niet zo als zij het hebben wil.

In oktober heeft de - toen hoogzwangere - Josephin haar eerste termijn terugbetaald. Een maand later is ze bevallen van een gezonde dochter. De zaken gaan redelijk maar ze heeft veel met haar gezondheid te stellen. De afgelopen zomer was ze met haar dochter Lilishka op het festival in Ebang Minala om Irene bij te staan. Ze zijn elkaar echt tot steun.

Cultureel centrum Ebang-Minala

De impulsiviteit, creativiteit en volharding van Irene zorgen ervoor dat hier van alles blijft gebeuren. Door een misverstand tussen Irene -die in Benin zat- en de bouwers in Ebang Minala zijn de oude maten van het gebouw aangehouden waardoor de kosten veel hoger zijn geworden. Gelukkig is het centrum bijna klaar, mede door de inbreng van Frank Nijhuis, die de fundamenten heeft mee helpen leggen. De verwachting is dat er begin januari 2014 een openingsfeest zal zijn en dat dan het dak erop zit.

 

 SAM_2840SAM_2837SAM_2838

We stonden hier voor een (voorlopig) laatste grote uitgave. Om de bouw van het centrum af te ronden is nog 15.000 euro nodig om de school, het restaurant, de winkel, de ceremonie-/festiviteitenruimte operationeel te maken. Dankzij twee renteloze leningen aan de Stichting is het benodigde geld bij elkaar gebracht. Het cultureel centrum kan nu in 2014 afgebouwd worden. Dan kan CEDEL ook een begin maken met geld verdienen om de stichting terug te gaan betalen.

 

Water en stroom

Met een hele gulle gift is er voor het cultureel centrum een waterpomp aangeschaft waar we heel blij mee zijn. Joop van Brakel gaat in februari 2014 naar Kameroen en zal er dan voor zorgen dat de watervoorziening goed aangelegd wordt. Ook gaat hij de zonnepanelen plaatsen die nu al klaar liggen in de winkel van Gaston Ngouateu in Yaounde.

 

Festival 2013

Ook dit jaar heeft het cultureel festival weer plaatsgevonden in de zomer en het was een geweldige voortzetting van een jaar eerder. Hoewel de stichting het festival niet bekostigt zijn we wel nauw betrokken geweest. Weer waren er mensen uit Nederland die workshops gaven; Erwin en Brigid met Jona (net als vorig jaar), Olga, Lisette, Ellen en Bertie met zijn zonen Floris en Bodhi. De onderlinge samenwerking was goed en harmonieus. Een impressie is te bekijken via Youtube.com, waarop de video-opname van de laatste dagen van het festival en een blik op het bijna afgebouwde centrum. Olga heeft een leuke film van het festival gemaakt en deze film is op de website www.kameroenwerkt.nl te zien.

De ophaalactie voor de container heeft goed gewerkt. De kwaliteit van de spullen was hoog en overal zag je dat de materialen die met de container meegekomen waren, gebruikt konden worden.

Macintosh HD:private:var:folders:1d:y6w03pls2nn2nnl2d3fsgz_m0000gn:T:TemporaryItems:SAM_2796.jpgSAM_2794SAM_2800SAM_2798Macintosh HD:Users:bertiehendriks:Desktop:SAM_2810.jpg

 

Projectleidster Irene in Nederland

Van 4 tot 24 september is Irene in Nederland geweest. Ze wilde ons heel graag ontmoeten. Op zondagmiddag 15 september was er een feestje in Lazuli met koffie en thee, taart, Kameroense hapjes, muziek, foto's, filmpjes, toespraakjes en veel contacten. Het was een heel leuke middag. Irene bedankte iedereen van harte voor de steun die ze vanuit Nederland krijgt en vertelde dat het ook haar grote wens was om de mensen te zien die zo belangrijk voor haar zijn.

Project ondersteuning kinderen

De leerlingen van de Stichtse Vrije School in Zeist ondersteunen 38 kinderen vijf jaar bij hun schoolgaan en verdere ontwikkeling. Elke klas van de school heeft minimaal een (adoptie)kind. Irene en Bernardien zijn op de school geweest om te vertellen over het project. Er wordt van het geld van de SVS ook gebouwd aan een kleine bibliotheek voor de kinderen zodat ze niet zelf hun boeken hoeven te betalen. We hebben dit jaar ook veel tafels en stoelen kunnen versturen naar Kameroen. En ook nu hebben we net tafels en kasten gekregen. Die gaan nu in opslag.

Verder zijn er 11 mensen van de Kring Kameroenwerkt die 11 kinderen in Kameroen met 50 euro per jaar ondersteunen in het naar school gaan. Zij hebben dit inmiddels twee jaar gedaan en doen het nog drie jaar. Totaal aantal kinderen
dat ondersteund wordt is dus 49.

Project Zara

Macintosh HD:Users:gklinkhamer:Desktop:noname.jpgSinds voorjaar 2013 zijn de contacten met Zara sterk geïntensiveerd. Ze heeft haar baantje opgezegd om zich helemaal toe te leggen op de aanleg van de plantage van witte peper en passievrucht. Ze heeft daarvoor een projectplan geschreven waarin ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan ondersteunende toeristische activiteiten. Daarnaast is Zara is bezig haar netwerk uit te breiden met bekwame mensen die haar ondersteunen. In al die drukte heeft zij in mei haar tweede kind gekregen, Yaani.
Afgelopen augustus is Gertrude Klinkhamer in Kameroen geweest. Ze heeft daar ruim een week doorgebracht met Zara. Samen hebben zij het festival in Ebang Minala bezocht en zijn ze naar het gebied gereisd waar Zara haar plantage gaat starten. Zara heeft in oktober 10 hectaren grond aangekocht aan een zijtak van de rivier de Sanaga, zo’n 60 km van de hoofdstad Yaounde. De jonge plantjes voor de witte peper had ze al eerder dit jaar besteld en werden in december aangeplant. Ook met betrekking tot de toeristische poot van haar onderneming is het een interessante locatie. Daarvoor is een website in de maak:
www.calabba.org.

Kameroenwerkt adopteert project “La Prudence”

Het project “La Prudence”, dat vanuit Nederland wordt ondersteund door de bevlogen Marion Hoying, wordt door Kameroenwerkt ‘geadopteerd’. Dit houdt in dat het project wat betreft fondsenwerving zelfstandig is, maar dat qua formaliteiten het project onder de paraplu van Kameroenwerkt kan opereren.

Gezondheidscentrum “La Prudence” is een initiatief van een Kameroens echtpaar, Diane Kapche Wambo, een gediplomeerd en geregistreerd verpleegkundige, en haar echtgenoot Tasha Abdou. “La Prudence” ligt in Douala, District 4, één van de dichtst bevolkte en armste wijken van de stad. Het doel van “La Prudence” is, om betaalbare basis- en preventieve zorg te bieden, maar ook een goede gezondheidsstatus te bewerkstelligen voor de mensen in deze wijk. De zorg bestaat uit o.a. vaccinatie van baby’s, kinderen en zwangere vrouwen, bevallingen, HIV-  en andere testen, besnijdenissen, eerste hulp verlenen. Er is één ander gezondheidscentrum bekend in deze wijk. Diane en Tasha echter hadden een grote wens: het kunnen betrekken van een beter toegankelijk en geschiktere locatie  om in de zo broodnodige medische behoeften in hun wijk te kunnen voorzien. Op1 december 2013 hebben ze dit kunnen realiseren.

Het project heeft ook ruimte gekregen op de website van Kameroenwerkt.

Fondswerving

Op de reüniedag van oud-ITIP leerlingen heeft Kameroen Werkt kalenders verkocht. Ook heeft Bertie in een ludieke actie "zijn lot uit handen gegeven": met een inleg van 5 euro (het lot van Bertie) kon je een avondje met Bertie winnen. Daarnaast kregen we die dag een gulle gift van € 1500,- om een goede waterpomp te installeren.  Met het geld heeft Joop van Brakel een goede pomp, filters en bevestigingsmateriaal gekocht. Hij gaat in 2014 naar Ebang Minala om de waterpomp werkbaar te maken. De rest van het opgehaalde geld is gegaan naar een vrieskist die met de container verzonden is .

Donaties

§  Peter Vial heeft het schilderij „ Let your light shine” dat hij samen met Douwe Feenstra gemaakt heeft, ter beschikking gesteld aan Kameroenwerkt. Het schilderij zal geveild worden. De opbrengst gaat geheel naar de stichting .

De website

De goedbezochte website www.kameroenwerkt.nl heeft, naast een volledig Nederlandse en Engelse, ook een Franse versie. De site wordt voortdurend gevoed met actuele nieuwsfeiten, foto’s en filmpjes uit Kameroen.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is dit jaar drie keer digitaal verzonden aan donateurs en andere geïnteresseerden. De nieuwsbrief bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot de projecten in Kameroen en acties om fondsen te werven.

Sociale media

Bertie Hendriks verzorgt bij Linkedin een groep rond KameroenWerkt!. Ook op Facebook is een groep Kameroen Werkt. Verder zijn individuele leden uit zowel Nederland als Kameroen actief op Facebook om Kameroen Werkt! onder de aandacht te brengen. De vorderingen van de bouw van het cultureel centrum zijn haast dagelijks op Facebook te bekijken dankzij de inspanningen van projectleidster Irene Mbia.

 

Organisatie

Bestuur

Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd.

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2013 als volgt:

 

Bertie Hendriks                       voorzitter

Gertrude Klinkhamer             (afgetreden per 17-12-2013) penningmeester

Nanske Kuiken                         (afgetreden per 17-12-2013) secretaris

Janny Westdijk                        (afgetreden per 17-12-2013) lid

Bernardien Thunnissen           lid

Piet de Ronde                          aangetreden lid per december 2013

 

De statuten van de Stichting zijn in juli 2011 gepasseerd. De stichting is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 532200098,

heeft het fiscale nummer 850791091 en beschikt over een bankrekening bij de Triodosbank. De stichting heeft ANBI-status.

Aan de leden van het bestuur is in 2013 geen beloning toegekend voor verrichte werkzaamheden.

In 2013 is Bertie Hendriks twee keer naar Kameroen geweest. De projecten, waaronder het festival in Ebang Minala, zijn allemaal bezocht. Gertrude Klinkhamer heeft het project  van Zara bezocht.

Ambassadeursgroep

De ambassadeursgroep is in 2013 twee keer bij elkaar geweest. Tussendoor is regelmatig e-mailcontact geweest. De ambassadeurs hebben in het voorjaar de grote ophaalactie t.b.v. het festival georganiseerd. Omdat blijkt dat we vooral bij ophaalacties gebruik maken van ambassadeurs vervalt de speciale kringfunctie. Wel zullen we rechtstreeks mensen benaderen wanneer we ze weer nodig hebben.

Financiën

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Ook wordt hier kort aangegeven waar de middelen vandaan komen.

Verantwoording

De stichting Kameroen Werkt! doet er alles aan om het geschonken geld zo direct mogelijk aan de betrokken partijen ten goede te laten komen. Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding en ook reiskosten worden niet vergoed vanuit de stichting. Door ook op deze wijze minimale kosten te maken en directe verbindingen rond de projecten te leggen komt het geld op de juiste plaats.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van donaties, met name van de Kring Kameroen Werkt! en te voeren acties zoals ze beschreven zijn in het hoofdstukje donaties.

Totaal donaties

Algemeen totaal:       25.748 euro

Daarnaast is er 20.000 euro aan renteloze leningen ontvangen.

Een deel van de totale inkomsten is verbonden aan specifieke projecten:

Kinderondersteuning:      2.704

Zonnestroom:                      255

Zara                                  5.050

La Prudence                     2.000

Aan Ebang Minala is dit jaar 24.153,- euro geleend. Het festival in Ebang Minala ruim 4.000 euro als gift (container) ontvangen. Om de lening aan het project in Ebang Minala mogelijk te maken is er door twee donateurs een renteloze lening aan de Stichting verstrekt van 10.000 euro.
In totaal is er tot eind 2013 totaal 48.718,- euro geleend aan het project in Ebang Minala.
In 2012 is een contract voor 15.250,- afgesloten. In 2013 werd een aanvullend contract voor 33.468,- opgesteld. Beide contracten zijn samengevat en ondertekend op 3 december 2013 in het contract getiteld Loan Agreement 2.

 

Aan het project Pleasant Parties is geen aanvullende lening verstrekt. Wel is er door Josephine de eerste 1.000 euro terugbetaald.

Aan het project van Zara in Batchenga is 15.000 euro geleend. Uit donaties die zijn binnengekomen voor dit project is 5.000 euro betaald. De rest van de lening werd mogelijk gemaakt door een renteloze lening aan de Stichting van 10.000 euro.
In augustus is er met Zara een leencontract afgesloten waarin is overeengekomen dat zij, in de loop van drie jaar,  25.000 euro kan lenen. Vanaf jaar vijf  (2017) gaat de terugbetaling starten.

Staat van baten en lasten 2013

Zie bijlage.

Vooruitblik 2014 en beleidsplan

De komende jaren zullen we naar verwachting geen grote nieuwe projecten onder onze hoede nemen. Om onze aandacht goed te kunnen richten houden we het bij de huidige projecten. Die zullen zich naar verwachting gestaag verder ontwikkelen met waarschijnlijk wel wat ups and downs zoals we die veel zien bij de projecten. De onvoorspelbare wendingen zijn voor ons als westerse mensen soms moeilijk te volgen maar de verrassende dynamiek inspireert ons ook. We verwachten geen grote investeringen.

In Nederland zullen we ons concentreren op het werven van nieuwe leden voor de kring Kameroen Werkt. We verwachten geen spectaculaire toename van het aantal leden en giften. Maar door 5 jaar lang mensen te verbinden aan de stichting zijn we verzekerd van een gestage inkomstenbron die ons stabiliteit brengt.

We zullen meer onder de aandacht gaan brengen dat mensen fiscaal heel gunstig kunnen doneren, zeker vanaf dit jaar 2014.

Voor de jaren na 2014 verwachten we een zelfde ontwikkeling. Mogelijk komt er dan weer ruimte om vanuit de terugbetaalde bedragen weer nieuwe initiatieven onder onze hoede te nemen.

Hieronder is per project een vooruitblik te lezen.

Projecten

Pleasant Parties

Dit project zal rustig zijn voortgang vinden in 2014. Afgesproken is dat vanwege practische redenen de terugbetalingen gestort zullen worden op de rekening van Irene.

Cultureel centrum Ebang Minala

In 2014 zal het cultureel centrum afgebouwd worden en kunnen er inkomsten worden gegenereerd. Bronnen die snel geld kunnen genereren zijn mogelijk de winkel, het restaurant maar ook een bibliotheek en een kopieerwinkeltje. Belangrijk daarvoor is dat een apparaat en goed verkrijgbare inkt beschikbaar zijn. Mogelijkheden voor zowel het inzamelen van boeken voor de bibliotheek als de haalbaarheid van een kopieerwinkel worden onderzocht.

Festival

Er zal voor de derde keer een festival georganiseerd worden. We gaan ervan uit dat mensen uit Nederland een bijdrage zullen leveren en wederzijds geïnspireerd worden.

Kindondersteuning

Op dit moment is er nog zo’n 7.000 euro van het geschonken geld speciaal voor kindondersteuning, bijeengebracht door Stichtse Vrije School (SVS), in kas bij KameroenWerkt!. De komende vier jaar zal dit bedrag in gelijke delen beschikbaar komen voor de kinderen.

We gaan door met het ondersteunen van 49 kinderen in hun schoolgaan – 38 via het project SVS en 11 kinderen die 50 euro per jaar krijgen van bepaalde mensen binnen de Kring Kameroenwerkt. Irene zal iedere keer weer kijken welke kinderen het verdienen doordat zij of hun ouders een bijdrage leveren aan het centrum.

Internetcafe

KameroenWerkt! investeert de komende twee jaar niet in Edo’s bar.

Project Zara in Batchenga

Het project van Zara in Batchenga zal 5.000 euro ontvangen in 2014. In het project is voorzien in een tweede aanplant van witte peper. Daarnaast zal gestart worden met ‘fast crops’, kortlopende verbouwing die, tot het hele perceel is bebouwd met witte pepers en passievruchten, het land niet ongebruikt laten liggen maar op zo’n manier toch rendabel wordt gemaakt. De financiële ondersteuning en fondswerving is verbonden met een aantal speciaal betrokken mensen.

Nieuwe initiatieven

Afrikaanse projectleiders die elkaar ondersteunen: Er zijn regelmatige contacten tussen Irene (Cultureel Centrum), Edo (internetcafé) en Josephine (Pleasant Parties). Ook heeft Irene inmiddels Etu Ndow in Gambia bezocht om mogelijkheid tot samenwerken te onderzoeken. Etu is een bevlogen ondernemer en kunstenaar die in Gambia ook succesvolle projecten leidt. In de samenwerking valt wederzijds veel uit te wisselen en te leren. We ondersteunen deze samenwerkingen van harte.

Financiële vooruitblik

Inkomsten 2014: 20.000 euro donaties + 1000 euro terugbetaling (Pleasant Parties)

Uitgaven 2014:

§  2.500 euro uitgave voor project kindondersteuning

§  5.000 euro uitgave voor project Zara in Batchenga

Begeleiding

Bertie zal waarschijnlijk tweemaal naar Kameroen gaan in 2014.
Gertrude zal in het najaar van 2014 de projecten bezoeken.

 

Utrecht, januari 2014

 

Stichting Kameroen Werkt!

Voorzitter: Bertie Hendriks

Secretaris: Piet de Ronde

Penningmeester: Piet de Ronde

Bestuurslid: Bernardien Thunnissen