Donne-moi du travail qui me convient et je ne suis plus jamais obligé de travailler
- Confucius

Français > Un centre multi-culturel en Ebang Minala

Kameroenwerkt heeft samen met de Kameroense organisatie Centre de developpement et des loisirs (CEDEL) de basis gelegd voor een cultureel centrum in Ebang Minala, een arme streek op 80 km afstand van de hoofdstad Yaounde. Zo’n 5 jaar geleden is de samenwerking begonnen en zijn er gaandeweg afspraken gemaakt. In een contract vastgelegd, is er langs van tevoren bepaalde stappen, krediet verleend aan CEDEL. De bedoeling is dat dit geld vanaf 2017 terug betaald gaat worden.

In 2015 bleek, in tegenstelling tot eerdere berichten, dat het beschikbare geld niet voldoende was omdat – ondanks waarschuwingen van KW  – CEDEL het centrum te groot heeft opgezet . De bouw van het centrum kon niet worden voltooid. CEDEL wilde meer geld maar KW vond dat gezien hoe het is gegaan niet kloppend en verantwoord. Wij bleven bij de afspraken vastgelegd in het contract. Bertie Hendriks is samen met adviseur Gordon Neng  naar Kameroen afgereisd om de gerezen situatie te bespreken. Helaas zonder resultaat.

Omdat de communicatie vanuit CEDEL naar KW verwarrend en onaangenaam werd, gespeend van realisme en zelfreflectie heeft KW aan CEDEL in een brief aangegeven terug te vallen op wat in het contract is vastgelegd. Extra projecten die spontaan rond het oorspronkelijke idee waren ontstaan zoals de medewerking aan de jaarlijkse festivals, het zenden van containers met materiaal voor het culturele centrum/festivals , het plaatsen van zonnepanelen en het jaarlijkse schoolgeld van zo’n 40 kinderen, werden gestopt.

We hebben naar eer en geweten ons best gedaan maar zoals vaak blijkt dat de realiteit weerbarstiger is dan het idealisme. Hoewel dit project met een nare smaak is geëindigd doen we de werkelijkheid tekort door niet de mooie momenten en de resultaten die wel bereikt zijn te vermelden. Een greep hieruit:

*In Ebang Minala staat een groot onaf gebouw. De fundamenten van het gebouw zijn goed en met creativiteit en inzet kan het ingezet/omgebouwd worden om sociale of economisch rendabele activiteiten te herbergen. Er is een waterput gegraven die in de toekomst benut kan worden.

*Er zijn drie fantastische festivals geweest waar honderden kinderen uit Ebang Minala en Ebebda hebben deelgenomen. Meer dan 2o Nederlandse vrijwilligers hebben samen met Kameroense vrijwilligers workshops gegeven op allerlei gebieden (creatief, vaktechnisch, sport en voorlichting) en hebben de mensen in Ebang Minala een onvergetelijke tijd bezorgd en die zelf vaak ook gehad. Er zijn mooie ontmoetingen geweest en duizenden foto’s en tientallen films gemaakt waaronder een 25 minuten durende professionele documentaire.

*Dankzij de hulp van vele vrijwilligers zijn er in Nederland allerlei spullen opgehaald, kleren, schoolspullen, banken, stoelen, creatieve materialen…etc Deze spullen zijn met drie verschillende containers naar Kameroen zijn verstuurd. Ze zijn gebruikt in de festivals en kunnen gebruikt worden voor nieuwe festivals of andere activiteiten die CEDEL in de toekomst gaat organiseren

*Zo’n 50 kinderen hebben drie jaar schoolgeld ontvangen. (zie voor meer informatie het Kindondersteuningsproject)

Film van 35 minuten over Ebang Minala en het festival augustus 2013 :  Aujourdhui

Wat kun jij doen?