Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.
- Aurelius (121-180 n.C.)

Donaties

Het streven van Kameroen Werkt! is mensen in Kameroen een zelfstandig een bedrijf te laten opbouwen. Hiervoor bieden wij startkapitaal. Steun is daarbij heel welkom. Leningen aan de ondernemers worden in termijnen aan de stichting terugbetaald en dit geld komt weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Daarnaast helpt Kameroen Werkt middels leningen de Bymyra Bilingual School in Gambia met de bouw van 8 nieuwe lokalen, kantine, bibliotheek, science-lab, naaiatelier, dramalokaal en een multifunctionele ruimte en sponsort zij kinderen die daardoor naar school kunnen gaan. In haar nieuwste actie; het overbruggingsproject’ zamelt Kameroen Werkt geld in om kinderen die vanwege geldgebrek van de ouders door de coronacrisis van school werden gehaald weer voor twee jaar op school te krijgen

We nodigen je graag uit een donatie over te maken op rekeningnummer NL58 TRIO 0198566433 van de Triodosbank ten name van Kameroen Werkt!

Of ga naar het donatie formulier om uw donatie direct aan te melden en een bedrag over te maken via Ideal. Omdat we een ANBI stichting zijn kun je je donaties aftrekken van de belasting.

Periodieke schenkingen

Onze projecten vragen een meerjaren planning en veel mensen worden daarom lid van de Kring Kameroen Werkt! Zij storten 5 jaar lang minimaal 50 euro per jaar. Op dit moment zijn er al meer dan 130 mensen die zich op deze wijze hebben verbonden. Via deze weg ondersteun je ons met een goede start en help je ons ook op langere termijn. Als u hiervoor een contract met ons afsluit dan is het bedrag als periodieke schenking aftrekbaar voor de belasting. Een notariële akte is vanaf 2014 niet meer nodig.

Heb je zelf een idee voor een actie of bijdragen:  laat het ons weten.

 

Voor donaties vanuit het buitenland zijn onderstaande codes noodzakelijk; IBAN nummer  NL58 TRIO 0198566433  BIC code = TRIONL2U