Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Doel

De stichting  bevordert – vanuit persoonlijk opgebouwde relaties – duurzame economische en sociale ontwikkeling ten behoeve van mensen in Kameroen en Gambia, en initieert of ondersteunt creatief ondernemerschap van deelnemers aan projecten.

De stichting Kameroen Werkt;

  • helpt bij het vinden van de juiste mensen en ondersteunt hen bij het een project zowel in de ideeënfase als in de uitvoering met raad en daad.
  • stelt financiën beschikbaar voor het tot stand brengen van projecten.
  • draagt zorg voor een doordachte, gefaseerde opbouw van een project en maakt goede afspraken over verantwoordelijkheden en financiën.
  • zoekt binnen de projecten naar extra mogelijkheden voor sociale en culturele ontwikkeling en ondersteuning.
  • is ANBI goedgekeurd.

Te denken valt aan het opbouwen van contacten waarbij Nederlanders kinderen of volwassenen in Kameroen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Een leuke impressie in het AD van 8 mei 2012; een interview met Bertie Hendriks

Wat kun jij persoonlijk doen?