Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Verantwoording en ANBI

De stichting Kameroen Werkt! doet er alles aan om het geschonken geld zo direct mogelijk aan de betrokken partijen ten goede te laten komen. Behalve de onkosten die zijn gemaakt voor het maken van de website en de oprichtingskosten van de stichting gaat al het geld van donaties naar de projecten in Kameroen en Gambia. Bestuursleden gaan geheel op eigen kosten naar Kameroen of Gambia. Ieder jaar maken we een uitgebreid jaarverslag met een jaarrekening en een beleidsplan voor het jaar daarop.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Het jaarverslag over 2011 is in combinatie met het financiële verslag

Het jaarverslag over 2012 in combinatie met het financiele verslag

Het financieel jaarverslag over 2013

Het jaarverslag over 2013

Het financieel jaarverslag over 2014

Het jaarverslag over 2014

Het jaarverslag over 2015 van de Stichting Kameroen Werkt is gereed. Het financieel jaaroverzicht vindt u hier.

Het financieel jaaroverzicht 2016 staat hier.

Het jaarverslag en jaarrekening 2016 Stichting Kameroen Werkt-3

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 met terugblik van activiteiten Kameroenwerkt 2012-2018-2

Het jaarverslag en jaarrekening 2018 Stichting Kameroen Werkt

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Stichting Kameroen Werkt def

 

Standaardform-pubplicht-anbi-algemeen (versie AHo 210503)

Het jaarverslag-en-jaarrekening-Stichting-Kameroen-Werkt-2020

Standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Kameroen Werkt 2021

2021 Standaardform publicatieplicht ANBI algemeen KW (2021)

Jaarverslag-en-jaarrekening-Stichting-Kameroen-Werkt-2022

Standaardform-pubplicht-anbi-algemeen KW (2022)

Jaarrekening 2023 (definitief)

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-KW (2023)

Jaarverslag-en-jaarrekening-Stichting-Kameroen-Werkt-2023

ANBI

Kameroen Werkt! is vanaf 1 januari 2012 aangemeld als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat er aan landelijke kwaliteitseisen is voldaan m.b.t. de besteding van de gedoneerde gelden. Giften gedaan aan goede doel instellingen die zijn erkend als ANBI zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bij de belastingdienst zijn de specifieke regels daaromtrent te vinden.

Vanuit regels m.b.t ANBI is het noodzakelijk een aantal zaken te noemen op de website;

  • Naam: Stichting Kameroen Werkt!
  • het fiscale nummer: 850791091
  • KvK nummer: 53200098
  • Contactgegevens
  • de doelstelling van de stichting en de statuten – afschrift akte waar ook de doelstelling wordt vermeld
  • verslag van de uitgeoefende activiteiten, de financiële verantwoording en het beleidsplan voor het komende jaar, zie bovenaan deze pagina
  • de functie en namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid; voor stichting Kameroen Werkt houdt dit in dat alle bestuurders zich geheel vrijwillig inzetten en ontvangen geen enkele kostenvergoeding. Ook reizen naar Kameroen worden op eigen kosten gemaakt.

 

Periodieke schenkingen

Naast eenmalige donaties is het ook mogelijk om periodiek schenkingen te doen en hier belastingvoordeel mee te halen. Wanneer u 5 jaar lang een bedrag schenkt en daarvoor met de stichting Kameroenwerkt een contract afsluit is de schenking als een periodieke gift aftrekbaar . Een aantal donateurs maken hier al gebruik van. Wanneer u belangstelling heeft helpen we u graag op weg.  Stuur een mailtje naar kameroenwerkt@gmail.com en u krijgt een conceptcontract toegestuurd. Wij hebben inmiddels ervaring.

Targetpay

De stichting Kameroen Werkt! werkt samen met het betaalsysteem van Targetpay. Dit is een organisatie die goede doelen ondersteunt zodat zij minimale kosten maken voor de transacties van donaties.

Verder krijgen bestuursleden geen onkostenvergoeding en ook reiskosten worden niet vergoed vanuit de stichting. Daardoor kan zo veel mogelijk geschonken geld bij de projecten terechtkomen.