Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Bestuurlijke zaken

De statuten zijn in juli 2011 gepasseerd en de stichting is inmiddels in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het afschrift van de notariële akte is hier te lezen.

 

Bestuur

Voorzitter Bertie Hendriks

De keren dat ik in Kameroen was, werd ik geraakt door het grote verlangen daar naar werk en verbinding. Zelf hou ik van de verrassende mogelijkheden die voortkomen uit het echte contact met de ander. Mededirecteur en opleider bij het ITIP Opleidingen. Getrouwd, twee heerlijke kinderen.

 

 

 

Penningmeester / Secretaris Adri Hofenk

Enthousiasme, kracht, scherpte en kwetsbaarheid zijn woorden die mij kenschetsen.

Graag lever ik mijn bijdrage aan de realisatie van een waarde- en waardenvol leven en het werken vanuit passie en bezieling. Afrika is daarbij voor mij een bijzondere plek om zijn puurheid, ongedwongenheid en intense natuur.

Samen met mijn partner, mijn zoon en andere betekenisvolle mensen om ons heen bekwaam ik me verder in de kunst van het Leven.

 

Bestuurslid Marcel Bierings

 

 

 

 

 

Bestuurslid Tom van der Linde

Ik vind het bijzonder en gaaf om te zien als mensen in hun kracht staan door hun verlangen en droom te volgen. Dat is de essentie van mijn werk in Nederland en de aanpak van Karmeroen werkt sluit daar naadloos op aan. Als ik de filmpjes zie op deze site (ik ben zelf nog niet in Kameroen of Gambia geweest) dan raak ik enorm geïnspireerd door het leven en de kracht die de ogen van de mensen uitstraalt. Hier mijn steentje aan bijdragen doe ik dan ook met veel liefde en plezier.

Bestuurslid Herman Gels

Als Programmamanager Duurzame Transitie help ik leefgemeenschappen na te denken en te handelen met andere waarden dan alleen de waarde van geld. In dat opzicht kunnen we in Europa veel leren van Afrikanen. Door verduurzaming blijven onze continenten mooie plekken om te leven. Afzonderlijk en door onderling samen te werken.

 

 

 

Ex-Penningmeester/ Secretaris Piet de Ronde  

piet

Al jaren was ik op zoek naar een manier om anderen in onze en mijn welvaart te laten delen. Bij ‘Kameroenwerkt’ heb ik die gevonden. Een organisatie die een deel van Afrika helpt zichzelf te helpen. Dus geen vis geven maar een hengel. Naast financiële ondersteuning  vond ik dat je dan ook iets meer behoort te doen.

Nu de organisatie is gevormd en het opbouwwerk is gedaan konden twee functies worden gecombineerd. Sinds 1 januari 2014 vervul ik naast het penningmeesterschap ook het secretariaat.

*Helaas heeft Piet sinds een aantal jaar de ziekte van Kahler. 2 januari 2020 is Piet overleden. Moge hij rusten in vrede

 

Ex-Bestuurlid Bernardien Thunnissen

 

 

 

 

 

Ex-Bestuurlid  Jan Andriessen

foto

Ex-Bestuurlid Jannie Westdijk

Ex-Bestuurlid Gertrude Klinkhamer


Ex-Bestuurlid Nanske Kuiken

Adviseur Frans Jacobs

In mijn beroepsleven en ook daarna was ik altijd bestuurlijk actief; in de politiek, welzijnswerk, de scholen van de kinderen en wat al niet. Het ging daarbij om zowel landelijke, regionale als plaatselijke organisaties. Toen Bertie Hendriks mij vroeg mee te doen met Kameroen Werkt! besloot ik mij in te zetten en mijn bestuurlijke kennis toe te voegen aan wat de andere bestuursleden inhoudelijk al meebrachten.

Gepensioneerd

 

 

ex-Adviseur Gordon Neng

Ik ben geboren in Kameroen maar woon al heel lang in Nederland. Ik draag graag bij aan het verbeteren van de communicatie tussen Nederlanders en Kameroeners. Na uitgebreid onderzoek heb ik gekozen voor Kameroenwerkt omdat ik de manier waarop Kameroenwerkt werkt leuk vind. Ik begrijp zowel de Kameroense als de Nederlandse cultuur en denkwijze. Ik ben een geduldig persoon die de nodige mensen heeft. Ik ben ook bekend met de zakenwereld.