Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

KameroenWerkt

Doel

De stichting  bevordert – vanuit persoonlijk opgebouwde relaties – duurzame economische en sociale ontwikkeling ten behoeve van mensen in Kameroen en Gambia, en initieert of ondersteunt creatief ondernemerschap van deelnemers aan projecten en goed onderwijs.

De stichting Kameroen (Gambia) Werkt!

  • helpt bij het vinden van de juiste mensen en ondersteunt hen bij het een project zowel in de ideeënfase als in de uitvoering met raad en daad.
  • stelt investeringsgeld beschikbaar voor het tot stand brengen van projecten.
  • draagt zorg voor een doordachte, gefaseerde opbouw van een project en maakt goede afspraken over verantwoordelijkheden en financiën.
  • zoekt binnen de projecten naar extra mogelijkheden voor sociale en culturele ontwikkeling en ondersteuning. (te denken valt aan het opbouwen van contacten waarbij Nederlanders kinderen of volwassenen in Kameroen Gambia ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.)

Wat kun jij doen voor Kameroen Werkt?