Geen enkel mens kan een ander helpen zonder zichzelf te helpen.
- Waldo Emerson

Kameroen feitelijk

Historie

Kameroen ligt in Centraal Afrika. Kameroen heeft verschillende naam spellingen gekend. In 1472 deden de Portugezen het land aan. Zij waren onder de indruk van de grote garnalen (cameroes). Het duurde nog tot de 17e eeuw voordat de Europeanen het land gingen exploiteren middels handel in slaven, rubber en ivoor. Rond 1800 stond Kameroen onder invloed van de Engelsen en aan het einde van die eeuw was het een Duits protectoraat. Dat veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog toen een deel Frans (Cameroun) en een deel Brits (Cameroon) werd. De huidige Republiek Kameroen is op 1 oktober 1961 ontstaan uit de samenvoeging van het voormalige Franse en Engelse deel.

 

Geografie 

Kameroen grenst aan vele andere landen:  aan Nigeria, aan Tsjaad, in het zuidoosten aan de Centraal Afrikaanse Republiek en in het zuiden aan Congo, Gabon en Equatoriaal Guinea. De oppervlakte van Kameroen is 475.440 vierkante kilometer. Het land is daarmee ongeveer 14 keer zo groot als Nederland.

Kameroen wordt ook wel “Petite Afrique” genoemd. Dit omdat binnen het land bijna alle denkbare Afrikaanse natuursoorten te vinden zijn: tropisch regenwoud in het zuidoosten, bergen in het westen, savanne in het midden, en in het noorden Sahel woestijngebieden.

 

Bevolking

Kameroen heeft meer dan 240 etnische groeperingen. Die zijn onder te verdelen is drie basisgroepen; De Bantus, de semi-Bantus en de sudanese groep.  Ook in religieuze zin is het een uiterst gevarieerde bevolking. Er wonen 19 miljoen mensen (2009) in Kameroen. Daarvan is maar liefst bijna 8 miljoen onder de 18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de 5 jaar. De levensverwachting is 51 jaar, een stijging van 4 jaar in vergelijking met 30 jaar geleden!

Elke bevolkingsgroep spreekt een eigen dialect. In delen is Engels (30%) de voertaal, in andere Frans (70%).

Er zijn aanhangers van diverse godsdiensten: christenen (53%), animisme (25%) en moslims (22%).

Gezondheid en onderwijs

De gezondheidszorg in Kameroen is voor velen onbetaalbaar. Sociale verzekeringen bestaan er niet. Daarom speelt de traditionele geneeskunde nog steeds een belangrijke rol. In de meeste ziekenhuizen moet je bovendien betalen voordat een dokter of verpleger je gezondheid controleert. Het hiv/aidsvirus woekert ook in Kameroen hevig.

Kameroen doet het in vergelijking met andere Afrikaanse landen niet slecht op het vlak van onderwijs: in 2000 konden 79% van de jongens en 64% van de meisjes van 15 jaar en ouder lezen en schrijven.

Economie

Kameroen bezit een grote hoeveelheid delfstoffen, mineralen, bossen waarvan veel nog niet is ontgonnen, hoewel de houtindustrie de grootste industrie is. Naast de olie zijn de grote cement fabriek in Douala en de 39 jaar oude aluminiumsmelterij in Edea goed voor veel werkgelegenheid. Net als andere Afrikaanse landen te maken met een stijgende armoede. Meer dan 50% leeft momenteel onder de armoedegrens. De economie steunt vooral op de landbouw. Naast voedingsgewassen zoals maïs, bonen en sorghum voor eigen gebruik, telen ze tevens koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export. Maar zodra de prijzen dalen voor deze goederen gaat de economie achteruit.

Er is een tamelijk goede infrastructuur.