Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.
- Aurelius (121-180 n.C.)

Wat kun jij doen?

Kameroen Werkt! helpt met het opbouwen van een zelfstandig bestaan van mensen in Kameroen en in Gambia. Deze mensen kunnen wij niet helpen zonder uw steun. Zowel financiële ondersteuning als ook op den duur waarschijnlijk materiële ondersteuning zijn welkom. Op dit moment zijn er al meer dan 100 personen bereid gevonden vijf jaar lang minimaal 50 euro te doneren. Hierdoor kunnen we meteen al verschillende projecten ondersteunen.

Verder zien we het voor ons dat vanuit Nederland een groep ambassadeurs zich betrokken voelt bij Kameroen Werkt! en als een soort kring initiatieven onderneemt om Kameroen Werkt! meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen vanuit deze kring mensen persoonlijke relaties aangaan met mensen in de projecten in Kameroen waarbij expertise gedeeld kan worden, bezoeken kunnen worden afgelegd en er werkelijk verbanden kunnen ontstaan.