Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Nederlands > SPONSORSHIP kinderen Bymyra Bilingual School in Gambia

overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol (2) (1)Sponsorship 

Word sponsor.  Betaal 5 jaar 190 euro (schoolgeld) of 380 euro (alle kosten) per jaar op NL58 TRIO 0198566433 van de Triodosbank ten name van Kameroen Werkt!

Mail naar bertiehendriks@tiscali.nl

Download

overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol (2) (1)

Alle kosten verbonden aan het sponsoren kunnen afgetrokken worden van de belasting omdat KameroenWerkt een ANBI is.

Criteria.

 

Gesponsorde kinderen worden gekozen van:

 1. Alleenstaande ouders die gescheiden zijn of waarvan de partner overleden is.
 2.  Ouders die hun baan hebben verloren en het schoolgeld niet kunnen opbrengen.
 3. Zieke en gehospitaliseerde ouders.
 4. Ouders met meer dan 3 kinderen die niet al het schoolgeld kunnen opbrengen.

 

        Of:

Leerlingen die het uitzonderlijk goed doen en om welke reden dan ook het schoolgeld niet kunnen betalen.

 

Kosten.

Je sponsort een leerling voor de duur van 5 jaar.

Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Je sponsort alle kosten: schoolgeld en de extra kosten voor boeken, uniform, excursies . …  1900 euro (380 euro per jaar)
 2. Je betaalt enkel het schoolgeld. 950 euro (190 euro per jaar)

In het tweede geval betalen de ouders de extra kosten. Het goede daaraan is dat de ouders mogelijk meer betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het schoolgaan van hun kind.  Maar in veel gevallen kunnen de ouders de kosten helemaal niet opbrengen.

Afspraken tussen de school en de sponsor

 • De school verstrekt jaarlijks een rapport met de prestaties, houding en deelname van de leerling aan het onderwijs.
 • De school onderhoudt het contact met de thuissituatie van het kind en geeft op verzoek de gevraagde informatie aan de sponsor.
 • Indien de sponsor het wil, kan hij of zji een afspraak maken voor een direct gesprek met de leerling op de whatsappp van de school.
 • De sponsor kan het gehele jaar tijdens lesuren de school bezoeken.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Algemene informatie over Gambia en de Bymyra Bilingual School, Nema Su Layout P.O. Box 3113, Serekunda, The Gambia. Tel. (220) 9536757 / 7436757

De Bymyra Bilingual School is een privé́ school in Sukuta Gambia. Het begon in 2012 met 3 leerlingen, buiten aan een tafeltje*. Nu kunnen er 152 leerlingen in de leeftijd van 3 – 13 jaar terecht. De school staat in tegenstelling tot bijna alle andere scholen in Gambia goed bekend vanwege haar moderne onderwijs en vanwege het betrokken hoofd, Ida Ndow**. Vanwege de goede reputatie van de school en de goede resultaten van de schoolverlaters melden zich steeds meer leerlingen aan. Volgend jaar zal het aantal leerlingen stijgen naar 200. De jaren erop naar 350 leerlingen in de leeftijd van 3 – 16 jaar.

*See video 1 Interview Ida Ndow: Development Bymyra Bilingual School 2011 – 2019.

**See video 2 Short interview Ida Ndow of the Bymyra Bilingual School.

Kansen

Onderwijs is de basisvoorwaarde om nieuwe kansen te realiseren. Een probleem is dat lang niet alle Gambiaanse kinderen onderwijs krijgen. Een ander misschien nog wel groter probleem is, dat het bestaande Gambiaanse onderwijs slecht is. Middelen en goede, geïnspireerde docenten ontbreken en het geld voor onderwijs, dat vaak via vreemde mogendheden naar Gambia komt, verdwijnt in de zakken van bestuurders.

De Bymyra Bilingual School ligt in Sukuta, een arm gebied aan de westkust van Gambia. Er zijn in Sukuta verschillende scholen, maar de kwaliteit van het onderwijs is zeer pover. De Bymyra Bilingual school is een uitzondering. Door de krachtdadige, bevlogen inzet van Ida Ndow, hoofd van de school, is in 7 jaar tijd een school gebouwd met goede lokalen, goede sanitaire voorzieningen, een kantine waar kinderen eten krijgen en een schone omgeving. Een hecht samenwerkend team van docenten geeft kwalitatief goed onderwijs waarbij het kind centraal staat en er zowel aandacht is voor theorie als voor de praktijk. Ouders worden actief betrokken bij het onderwijs, een unicum in Gambia. De school heeft een duidelijke visie*** op onderwijs en de ontwikkeling van een kind dat in Gambia leeft.

*** See video 3 ‘Education in the Gambia Vision and practice’ part 1 and video 4 ‘Education in the Gambia Vision and practice’, part 2

Met de hulp van onze stichting KameroenWerkt (KW) beschikt de school inmiddels over computers, digi-borden, projectors en goed schoolmeubilair. Ondanks al deze mogelijkheden die de school biedt is het schoolgeld naar verhouding laag.

Voorbeeld school

De Bymyra Bilingual School wil graag een voorbeeldschool zijn waar in de toekomst tot 350 leerlingen terecht kunnen. Een voorbeeld-school kan een krachtige impuls geven aan het onderwijs van Gambia als geheel. Het is voor de ontwikkeling van Afrikaanse landen als Gambia en hun aansluiting bij de rest van de wereld cruciaal dat er voorbeelden komen van goed en modern onderwijs.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————–

Historie

Ondersteuning schoolgaan kinderen Bymyra Bilingual School

2017

We hebben besloten het Ondersteuning Schoolgaan Kinderen project voort te zetten in min of meer dezelfde vorm als met Cedel. Ida heeft de voorwaarden die er aan ouders en leerlingen worden gesteld als ze mee willen doen aan het kindondersteunings- project, met Bertie opgesteld. 5-7 Arme maar beloftevolle kinderen van welwillende ouders worden in staat gesteld gedurende langere tijd naar school te gaan. In dit plan ligt ook besloten dat we steun geven aan het kunstenaarsdorp TunbungVillage van de overleden kunstenaar Etu Ndow. Gedurende een aantal jaar zal dan de gehele school van Ida één dag naar Tunbung komen, gesteund door ouders van de leerlingen, waarbij ze les krijgen in het gebruik van creatieve middelen.

In december 2017 heeft Bertie een fantastische sport- en speldag geleid op het strand en met de 150 leerlingen ook een bezoek gebracht aan Tunbung Village waar de leerlingen in groepjes een kunstwerk hebben geschilderd voor hun klas. De dag was de mooiste in de historie van de school, aldus Ida.

Videos   

 

 1. Bezoek Tunbung Village
 2.  Spijkerpoepen, Twister en meer in Gambia

Verder zijn er gesprekken geweest met de ouders van de leerlingen die door KW ondersteund worden. Bij enkele ouders is uitgesproken dat, als ze niet actiever bijdragen aan de school, de financiële steun van KW op zal houden. In september wordt hierover besloten. Bij een aantal ouders gaat het gelukkig goed.

2018

Video 1. Gesprek met ouders over voorwaarden en afspraken ‘Kindondersteuning KW’

In december 2018 heeft Bertie een gesprek gehad met de ouders om te zien hoe wordt voldaan aan de eisen die KW aan de ouders stelt (zie video  ). Het resultaat was uiterst bemoedigend. Alle ouders hebben zich aan de afspraken gehouden.

2019

Sinds september 2019 helpt KW 5 nieuwe kinderen om 5 jaar naar school te kunnen gaan. Inmiddels ondersteunen we zo al 10 kinderen van de Bymyra Bilingual School. In november 2019 is Bertie naar Gambia gegaan en heeft met alle ouders van de 10 gesponsorde kinderen gesproken over de voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning. Er is groot commitment van de ouders om schoolbijeenkomsten bij te wonen, andere activiteiten van de school te helpen vormgeven en actief betrokken te zijn bij het leerproces van hun kind . Zowel op school als thuis.

2020

KW is een sponsoractie begonnen. We ondersteunen nu 66 kinderen die hierdoor naar school kunnen. Op naar de 100!

2020-2022

Eind 2020 is KW het ‘Overbruggingsproject’ gestart. We hebben dankzij de hulp van de WM de Hoop stichting 9000 euro opgehaald en daarmee gaan we zo’n 17 ouders in ‘coronatijd’ (geen inkomsten daardoor) helpen hun kind op school te houden. Eind 2021 zijn we het overbruggingsproject 2 gestart en helpen hiermee 7 kinderen.

Begin 2022 zijn we het ‘Voedselproject’ gestart waarbij we de 20 armste kinderen op school aan eten helpen gedurende de tijd dat ze op school zitten.

Begin 2022 sponsoren we 74 kinderen in Gambia en 6 kinderen in Kameroen voor 5 jaar en 24 kinderen voor 2 jaar