Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.
- Aurelius (121-180 n.C.)

Kring Kameroen Werkt!

Waarom een Kring Kameroen Werkt!

Het stap voor stap opzetten en uitvoeren van projecten, vraagt om een planning van meerdere jaren. Bij de projecten is veel startkapitaal nodig. Vandaar dat we heel blij zijn met mensen die zich aansluiten bij de Kring Kameroen Werkt! en bereid zijn vijf jaar lang minimaal vijftig euro te doneren. Deze kring van mensen –  die nu in 2012 uit 140 personen bestaat – geeft ons het vertrouwen dat we  de komende jaren projecten goed kunnen starten en al weer terugbetalingen van de leningen op de projecten kunnen gaan ontvangen. Daarmee kunnen we mogelijk nieuwe projecten starten.

Bovendien zijn wij als stichting er op uit om vanuit persoonlijke contacten de projecten op te zetten en uit te voeren waarbij we er vooral opgericht zijn om de kracht en de creativiteit van de mensen in Kameroen en Gambia aan te boren en te stimuleren. We voelen ons van mens tot mens met hen verbonden en het beeld van een kring die zich hier maar ook in Kameroen steeds verder uitbreidt, past hier bij.

Tot slot nodigen wij iedereen van deze kring van harte uit om ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten van Kameroen Werkt! Het zou geweldig zijn als richting 200 mensen gaan in de Kring Kameroen werkt!

Interesse?  Opgeven kan bij info@kameroenwerkt.nl