Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Visie en werkwijze

Visie

Duurzame werkgelegenheid als basis

De stichting Kameroen Werkt! ziet het bevorderen van creatief ondernemerschap en het scheppen van duurzame werkgelegenheid als de basis van ontwikkelingssamenwerking. Economische activiteiten door mensen in Kameroen geïnitieerd, uitgevoerd en gedragen, bieden een doorgaand inkomen voor de betrokkenen. Bovendien vormen ze een bedding voor sociale en culturele ontwikkeling op het gebied van scholing, kennis en kunst en bieden ze een plek voor ontmoeting en informatieverspreiding. Zo kan op originele creatieve wijze ondernemerschap ontstaan.

Persoonlijk contacten als inspiratie

Goede persoonlijke contacten vormen het kanaal voor de bezieling van zowel een succesvol project als van ons als stichting. Persoonlijke en gelijkwaardige contacten opbouwen en weten wat je aan elkaar hebt, vraagt tijd en aandacht. Minimaal twee keer per jaar gaan bestuursleden van de stichting zelf – op eigen kosten – naar Kameroen en/of Gambia. Verder zijn er contactpersonen ter plaatse en onderhouden we per telefoon en internet contact met de betrokken deelnemers aan de projecten.

Een speciale bijdrage vanuit Nederland aan de projecten levert de Kring Kameroen Werkt, een groep mensen die zich voor vijf jaar verbindt aan Kameroen Werkt! en zo een stabiele basis vormt in de financiering van de projecten. Vanuit deze kring is het mogelijk persoonlijk contact te onderhouden met iemand in Kameroen/Gambia om hem of haar te ondersteunen.

Werkwijze  

Formulering project

We richten ons op projecten die rendabel zijn of het in zich hebben dat te gaan worden, zodat op den duur de investering terugbetaald kan worden. De terugvloeiende middelen worden geïnvesteerd in nieuwe projecten.

Het initiatief tot van een project ligt bij de mensen in Kameroen/Gambia. Zij komen met een plan en worden door de stichting ondersteund in het maken van een projectvoorstel.

In het projectvoorstel worden zowel gedetailleerde financiële doelstellingen opgenomen als doelstellingen met betrekking tot de effecten die het project voor de mensen zal hebben zoals inkomensverbetering, toegang tot betere voeding, onderwijs, medische zorg, verbetering sociale cohesie…

De projecten zullen stapsgewijs worden gepland en uitgevoerd.

In de verdere toelichting op de visie en werkwijze komt de diepere motivatie voor Kameroen Werkt! naar voren.