Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.
- Aurelius (121-180 n.C.)

Ambassadeurs Kameroen Werkt!

Algemeen

Wil je mee helpen met het reilen en zeilen van de stichting, dan ben je van harte uitgenodigd om ambassadeur van Kameroen Werkt! te worden. We kunnen hulp gebruiken op het gebied van werving, redactie, projectondersteuning, financiën…

Werving : hulp om Kameroen Werkt! meer onder de aandacht te brengen door bijvoorbeeld;

  • onze website overal onder de aandacht te brengen; denk aan Linkedin, Twitter, Facebook..
  • vanuit bedrijven sponsoring te genereren of initiatieven te ontplooien om geld in te zamelen

Projectondersteuning: helpen door een project inhoudelijk of procesmatig te ondersteunen. We zien voor ons dat er persoonlijke relaties gelegd worden met betrokkenen bij de projecten in Kameroen en Gambia. Het kan zijn dat je je bijdrage vanuit Nederland levert maar mogelijkerwijs ga je op locatie in Kameroen of Gambia.

Financiële kennis: hulp met alles wat er op het gebied van financiën speelt bij  projecten in Afrika.
Wij zijn heel blij met je aanmelding.