Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Projecten > Ondersteuning Schoolgaan kinderen Kameroen. GESTOPT

2012-2013

Vanaf het moment dat projecten van start gingen (2012-2013) heeft Kameroen Werkt! elf Kameroense kinderen ondersteund die rechtstreeks of zijdelings verbonden waren met één van de economisch-rendabele projecten van Kameroen Werkt! Kinderen konden voor 50 euro per jaar naar school. Dit schoolgeld werd gegeven aan een projectleider die zorg draagt voor de betalingen aan school. Als tegenprestatie leverden de kinderen of hun ouders een bijdrage leveren aan één van de projecten. We ondersteunden de kinderen van de projectleiders en in overleg met hen enkele kinderen van ouders die echt een bijdrage aan de projecten leverden.  Het idee erachter was dat het betrekken van sociale aspecten bij een project dat in wezen economisch van aard is, de sociale cohesie vergroot van de mensen die er aan deelnemen. Hieronder foto’s van een aantal kinderen.

In 2012 na een actie om geld op te halen verzorgd door de Stichtse Vrije School in Zeist hebben we het aantal kinderen uitgebreid tot 50 kinderen die vijf jaar onderwijs konden krijgen. De kinderen waren verbonden met het project CEDEL in Ebang Minala.

Filmpjes 1 2 3  4 5  6  7

Leonel Ngangou, son of Djomo Eric Ngangou, Foumbot, worker in Pleasant Parties

Namnama Liliskha, daughter of Josephin Ulomna Agirimaonwu, Foumbot, Manager Pleasant Parties

Marga dochter van Christine en Edourd Nkoutha

De kinderen gerelateerd aan de projecten in Kribi en Foumbot hebben het volledige aantal van 5 jaren steun inmiddels ontvangen. Met grote vreugde is daar gereageerd op dit initiatief van KW. De kinderen behorende bij het project van Ebang Minala hebben drie jaar steun ontvangen. Omdat de relatie met de projectleidster van dit project zo slecht werd, hebben wij deze ondersteuning, met pijn in ons hart denkend aan de kinderen van Ebang Minala, na drie jaar gestopt. Voor het resterende geld opgebracht door de kinderen van de SVS school in Zeist vinden we een bestemming waarbij het geld ten goede komt aan kinderen. In overleg met SVS is besloten dat KW voorlopig de tijd krijgt om een passende bestemming te vinden die recht doet aan het oorspronkelijke idee waar de leerlingen van SVS zo enthousiast geld voor hebben ingezameld.

2017

Kameroenwerkt is in inmiddels contact getreden met Ida Ndow van de Bymyra International School om te zien in hoeverre KW arme kinderen kan helpen met naar school gaan. Het geld hiervoor is vrij gekomen vanuit het project Kindondersteuning in Kameroen. Tevens zal via dit project de erfenis van de in 2014 overleden kunstenaar Etu Ndow, zijn kunstenaarsdorp TunbungVillage worden ondersteund.

In december 2017 is Bertie naar Gambia geweest waar hij in TunbungVillage de creatieve erfenis van zijn overleden vriend en kunstenaar Etu heeft geëerd en een festival heeft verzorgd: een dag voor alle 110 leerlingen van de school van Ida Ndow.. Er is gesport, gefeest en gedanst maar er is ook een creatief deel geweest. Bertie nam 50 meter canvas mee waarop de leerlingen naambordjes gemaakt hebben voor alle lokalen op school. Zie project Ondersteuning schoolgaan kinderen Bymyra Bilinqual School in Gambia