Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Stichting Kameroen Werkt def