Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nieuws > Eerste nieuws!

Het eerste nieuwsbericht van de stichting. Inspirerend om vanuit een persoonlijk initiatief een breder gedragen collectief te starten. Dezelfde grondtoon zal daar in blijven doorklinken; vanuit persoonlijke relaties ondersteuning en samenwerking aan gaan met Kameroenezen om hen een kans te geven op een beter bestaan. Het filmpje geeft een mooi voorbeeld van een soortgelijk initiatief.