Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nieuws > Oprichting van de stichting Kameroen Werkt!

Deze zomer is de stichting officieel bij de notaris van start gegaan en kort daarna ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. Ook heeft de stichting nu een rekeningnummer bij de Triodosbank.

We zijn nu druk bezig de website te vullen, de projecten te omschrijven en verdere afspraken te maken met de betrokkenen in Kameroen.