Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Projecten > Project Pleasant Parties Facilitair bedrijf in Foumbot

Signing the contract Pleasant Parties – KameroeWerkt

De Bamoun

Onder leiding van Josephin Ulonma hebben in 2011 drie families hebben zich verenigd in een bedrijf  Pleasant Parties dat voorziet in alles wat nodig is voor vieringen in en rondom Foumbot. Voor de gemeenschap van de Bamoun zijn er gezamenlijke vieringen als religieuze, traditionele, culturele en sportieve vieringen. Ook zijn er begrafenissen en bruiloften en dopen. Zij vormen een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en het leven met elkaar te vieren. De Bamoun leven in het district Noun, vroeger een Bamoens koninkrijk, waarvan Foumban de hoofdstad is. Zij hebben een bijzonder rijk cultureel verleden.

Stimuleren van ondernemerschap

Kameroenwerkt heeft vanaf het begin nauw samengewerkt met het bedrijf  ‘Pleasant Parties’ en hielp hen met een microkrediet om de benodigdheden aan te schaffen. Volgens afspraak wordt dit krediet in een aantal jaren terug betaald. Verder helpen wij deze startende ondernemers met onze ervaring op het gebied van catering en ondernemerschap. In oktober 2011 heeft Bertie Hendriks Foumbot bezocht en een contract getekend met Josephin. In februari 2012 heeft hij haar opnieuw ontmoet en was verheugd over de behaalde resultaten. In februari 2013 blijkt dat  ondanks grote obstakels dat het project goed loopt. Eind 2013 heeft Josephin haar eerste terugbetaling van 1000 euro gedaan. In 2016 heeft ze haar vierde termijn van 1000 euro terugbetaald. Door Pleasant Parties geholpen heeft ze nevenactiviteiten opgezet als boerin en verkoopster van babykleertjes. Aldus geeft ze regelmatig leiding aan zo’n 10 mensen.Omdat haar gezondheid het niet meer toelaat om op de brommer naar haar stukje land te reizen, zijn haar activiteiten als boerin verplaatst dichter naar de stad en heeft ze in de zomer van 2015 het initiatief genomen om een restaurant te openen in het centrum van Foumbot: Chez Minette

Dankzij het ondernemerschap van Josephin hebben vele jonge mensen in Foumbot werk.

Bekijk de ontroerende videos van de ontwikkeling die het afgelopen jaar bij Pleasant Parties plaatsvonden:

Pleasant Parties deel 1

Oktober 2011 Hoe het begon! De blijdschap en het vertrouwen

 Pleasant Parties deel 2

De langzame vooruitgang. Tegenwerking door slecht functionerende ambachtslieden

Pleasant Parties deel 3

Josephin breidt uit. Zie haar bedrijfje van dichtbij

Pleasant Parties deel 4

Februari 2014 Pleasant Parties groeit en zeker Josephin’s ondernemerschap. Meer mensen profiteren. Zie hoe de mensen in Foumbot een huis vol maiskolven verwerken tot 80 zakken mais van 110 kilo

Muziek van de Bamoun

Wat kun jij doen?