Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Nederlands > Gezondheidscentrum La Prudence

Gezondheidscentrum La Prudence is een initiatief van een Kameroens echtpaar; KAPCHE WAMBO Diane, een gediplomeerde, en geregistreerde verpleegster, en haar echtgenoot Tasha ABDOU,

La Prudence ligt in Douala, District 4, in één van de dichtst bevolkte en armste wijken van de stad. In dit District wonen  ongeveer 250.700 mensen. Gezondheidszorg is praktisch afwezig, er is slechts 1 overheidsziekenhuis beschikbaar. Omdat de zorg in dit ziekenhuis erg duur is, zijn de meeste mensen afhankelijk van kleine primaire gezondheidscentra of kiest men voor hulp bij de traditionele medicijnmannen. Ziektekosten verzekering bestaat hier niet. De mensen die in de wijk La Passerelle Mambanda (11.000 inwoners) wonen behoren tot de groep met hoog risico op infectieuze ziekten.  Juist in deze wijk ontbreekt de aanwezigheid van die kleine gezondheidscentra wat de situatie nog eens extra schrijnend maakt.

Het doel van La Prudence is, om op een betaalbare wijze , primaire en preventieve zorg te bieden aan deze bevolkingsgroep en een positieve gezondheidsstatus te kunnen bewerkstellingen binnen deze zelfde groep. Behandelingen behelzen o.a. vaccinatie van baby’s, kinderen en zwangere vrouwen, bevallingen, HIV  e.a. testen, besnijdenis, aanleggen van infusen, eerste hulp; hechten en verbinden van wonden opgelopen in ongelukken zowel door agressie als in het verkeerZelfs de hoofdweg in dit gebied, waar het veel regent, is niet geasfalteerd wat resulteert in slecht begaanbare wegen. Dit maakt gezondheidszorg dicht bij nog noodzakelijker.

WensDiane en Tasha, hadden een grote wens; het kunnen betrekken van  een beter toegankelijk en geschiktere locatie  om in de zo broodnodige medische behoeften in hun wijk, te kunnen voorzien. Op1 december 2013 hebben ze dit kunnen realiseren.

Ontwikkelingen

2013- 2015

In april 2013, maakten Tasha en Diane hun dringende wens kenbaar het gezondheidscentrum La Prudence uit te breiden. Na het bezoek van Marion Hoyng in november (2013) in Douala, zijn er met behulp van de Stichting Emmaus Bilthoven en de Stichting KameroenWerkt een aantal dingen gerealiseerd:

Het project heeft de huur een jaar vooruitbetaald voor een nieuwe locatie, welke veel groter, makkelijker bereikbaar en toegankelijker is dan de vorige. Daarnaast moest het centrum worden ingericht om te kunnen functioneren als volwaardig gezondheidscentrum, mét mogelijkheid mensen op te nemen voor enkele dagen, indien nodig. Tevens is er een apotheek ingericht zodat het niet meer nodig is voor de bevolking naar een veel duurdere apotheek op langere afstand te moeten gaan, vaak te voet. De verkoop van medicijnen is ook een bron van inkomsten voor het echtpaar, waarmee ze het centrum financieel onafhankelijk hopen te krijgen.

Na een aantal maanden bleek er behoefte een klein laboratorium in te richten voor bloed-, diarree- en ander onderzoek om tot juiste diagnoses te kunnen komen. In mei 2015 is daarvoor een in Nederland aangeschafte microscoop opgestuurd naar Douala in de container van Kameroen Werkt! Gelukkig is deze ook op de juiste plek gearriveerd.

 2016

Marion Hoyng die vanuit Nederland de drijvende kracht achter dit project is, heeft haar bijdrage gestopt. Zij vindt dat het project nu zelfstandig door moet kunnen gaan. Het project gaat verder onder de paraplu van KW.

Bertie probeert Tasha iedere keer te ontmoeten wanneer hij in Douala is. Vooral om hem een hart onder de riem te steken, bij zijn inspanningen de arme bevolking van Douala te helpen met basale medische hulp. Bij een van de laatste bezoeken aan Kameroen heeft Bertie voor Tasha een goed werkende laptop meegenomen. Voor het werk in zijn ziekenhuisje is het overzichtelijk vastleggen van gegevens erg belangrijk. De laptop en andere benodigdheden voor de kliniek zijn inmiddels in gebruik.

Filmpje 1. Een kijkje bij La Prudence

2017

La Prudence levert meer en meer een positieve bijdrage aan de vraag naar betaalbare medische adviezen en eenvoudige behandelingen voor de bevolking in een arm district van Douala. Met name vrouwen en kinderen bezoeken het centrum voor preventieve en curatieve zorg zoals vaccinaties, het wegen van kinderen en geven van advies op het gebied van hygiëne, wondbehandeling, diagnostiek en er is een begin gekomen in het begeleiden van zwangere vrouwen die dat nodig hebben. Bertie bezoekt tweemaal per jaar het centrum.

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

2018 en 2019

La Prudence, geleid doorTasha Abdou en Diane Kapche Wamboleverde weer een jaar lang een positieve bijdrage aan de vraag naar betaalbare medische adviezen en eenvoudige behandelingen voor de bevolking in een arm district van Douala. Met name vrouwen en kinderen bezoeken het centrum voor preventieve en curatieve zorg zoals vaccinaties, het wegen van kinderen en geven van advies op het gebied van hygiëne, wondbehandeling, diagnostiek en er is een begin gekomen in het begeleiden van zwangere vrouwen die dat nodig hebben.

Bertie bezocht tweemaal het centrum en had een uitgebreid gesprek met Tasha. Elke keer neemt hij bruikbare spullen mee zoals een thermometer, bloeddrukmeter, laptop …. .

Wij verwachten van dit project niet dat er terugbetaald wordt. Een donateur van de Kring KW heeft aangegeven dat zijn geld rechtstreeks naar dit project mag zonder terugbetalingsregeling. In 2018 en 2019 hebben Tasha en Diane 400 euro ontvangen en daar benodigdheden voor La Prudence voor gekocht. KW krijgt de facturen opgestuurd van de spullen die gekocht worden.

Filmpje 2. Interview with Tasha Abdou about La Prudence april 2019

 

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420