Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Pleasant Parties & Chez Minette

Na een onstuimig en moeilijk 2015 lijkt het nieuwe jaar 2016 wat milder te zijn voor Josephin. Haar nieuw project Chez Minette is voortvarend van start gegaan en streeft in grootte en efficiency haar oudere ‘zus’ Pleasant Parties voorbij. In maart heeft Bertie Foumbot bezocht en wederom een klein interview met Josephin opgenomen. Het is inmiddels al het vijfde interview