Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Kameroenwerkt 5 jaar

De oprichting van de stichting Kameroenwerkt is alweer vijf jaar geleden. Er is heel veel gebeurd in deze vijf jaar waarvan met tekst foto’s en video’s uitgebreid verslag is gedaan op deze website. We hebben de afgelopen jaren als stichting er veel energie ingestoken.

Echter een gezonde organisatie kent tijden van expansie maar ook van contractie. Daarom willen we als bestuur na vijf jaar een rustige periode inbouwen van waaruit we – wanneer de tijd rijp is – nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen.

Lopende projecten blijven we volgen of ronden we af.  Bertie blijft tweemaal jaarlijk Kameroen bezoeken. We gaan de website vereenvoudigen en verwijderen veel van vroegere berichten. De projecten houden hun eigen pagina waar we ontwikkelingen en de stand van zaken, kort, krachtig en actueel beschrijven.

Alle mensen die tot nu toe bij gedragen hebben danken wij hartelijk. Donaties of andere hulp blijft uiteraard welkom. We stoppen niet en wij verzekeren U dat al het geld naar onze projecten gaat.