Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Kameroenwerkt in Gambia

Kameroenwerkt is in contact getreden met Ida Ndow van de Bymyra International School om te zien in hoeverre KW arme kinderen kan helpen met naar school gaan. Het geld hiervoor is vrij gekomen vanuit het project Kindondersteuning in Kameroen. Tevens zal via dit project de erfenis van de in 2014 overleden kunstenaar Etu Ndow, zijn kunstenaarsdorp TunbungVillage worden ondersteund.