Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Kindsupport en eendaags festival in Gambia

In december gaat Bertie naar Gambia waar hij in TunbungVillage de creatieve erfenis van zijn overleden vriend en kunstenaar Etu eert en een festival verzorgt: een dag voor alle 110 leerlingen van de school van Ida Ndow.. Er zal gesport worden, gefeest en gedanst maar er is ook een creatief deel. Bertie neemt 50 meter canvas mee waarop de leerlingen naambordjes gaan maken voor alle lokalen op school.

Verder  spreekt hij met de ouders van de kinderen die door de stichting Kameroenwerkt de gelegenheid krijgen voor 5 jaar naar de Bymyra Biligual School van Ida kunnen gaan. Als tegenprestatie helpen de ouders de school.