Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Bezoek aan Gambia in december een groot succes

In december is Bertie een week naar Gambia geweest.

 

*Hij heeft de school de Bymyra Bilingual School van Ida Ndow een aantal malen bezocht en gesproken met de ouders van de kinderen die Kameroenwerkt vijf jaar steunen met het naar school gaan. Die vijf jaren zijn in september begonnen en dit was het eerste officiële contact van de ouders en hun kinderen met KW. Het waren pittige gesprekken. Er zijn voorwaarden verbonden aan de ondersteuning van KW: de ouders zijn verplicht alle ouderbijeenkomsten aanwezig te zijn en een paar keer per jaar mee te helpen met activiteiten die de school organiseert of meehelpen met de alledaagse gang van zaken op school. Ouderparticipatie noemen we dat hier. Ida vindt het een geweldige constructie want juist de ouderparticipatie in Gambia is vaak een probleem. Van de vijf ouders waren er twee heel actief geweest en de andere drie niet. In een gesprek werd deze drie ouders duidelijk dat als dit niet voor september veranderd is dat KW een ander kind gaat sponsoren waarvan de ouders wel aan de voorwaarden gaan voldoen. Uiteraard schrokken de desbetreffende ouders wel, dachten dat het allemaal niet zo’ n vaart zou lopen of hadden zelfs het contract niet (goed) gelezen maar ze begrepen het wel en zijn van plan hun houding te veranderen. Ze hebben de tijd tot juni dit jaar om dat te laten zien.

*Samen met de docenten van de school, participerende ouders en  Yafatou de weduwe van Etu heeft Bertie een geweldige dag voor de leerlingen georganiseerd. Het sport en spel gedeelte speelde zich af op het strand (zie filmpje 1) en het creatieve gedeelte vond plaats in TunbungVillage, het kunstenaarsdorp van de overleden kunstenaar/inspirator Etu Ndow. (zie filmpje 2) Zo’n 125 mensen deden mee. De leerlingen waren verdeeld in teams die sportief met elkaar streden en daarna een prachtig naambordje hebben gemaakt voor hun klas. Gesteund door donaties had Bertie een koffer vol met spelletjes en creatieve materialen meegenomen. Deze waren grote hulp bij het mogelijk maken van deze voor de leerlingen geweldige dag maar zijn ook achtergebleven en zullen verder worden in gezet bij het onderwijs op de Bymyra School. Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen.

Filmpje 1:  Spijkerpoepen, twister en meer in Gambia  

Filmpje 2: Een bezoek aan Tunbung Village