Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Jaarverslag en Jaarrekening 2017 met terugblik op de projecten vanaf 2011 is beschikbaar

Beste mensen
Na zeven jaar luiden we een nieuwe periode van zeven jaar in voor KameroenWerkt. We hebben lang gewacht met weer naar buitentreden vanwege de ziekte van Piet de Ronde onze penningmeester, de politieke situatie in Kameroen en met het afwachten hoe het terugtreden van Bertie Hendriks als mede-directeur van het ITIP van invloed zou zijn op zijn functie en inspiratie als voorzitter van de Stichting KameroenWerkt. Een ding is duidelijk. Het bestuur is meer dan ooit gemotiveerd om zich in te zetten voor een gelijkwaardige menselijke brug naar mensen in Kameroen en Gambia om ondernemerschap, sociale en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. We hopen van harte dat je ons op een of andere manier steunt.
KameroenWerkt en de politieke situatie in Kameroen
Er is veel onrust (geweest) in het engelstalige deel van Kameroen. Nu Paul Biya de zittende president met ruime meerderheid herkozen is, wordt de kans op een burgeroorlog m.i. verkleind. Voor ons als stichting is het nu weer het moment om in actie te komen.
Wat kun je doen om de stichting KameroenWerkt te helpen
  1. Zonder geld kunnen we weinig doen: Maak nu eenmalig wat over op NL58 TRIO 0198566433 van de Triodosbank ten name van KameroenWerkt. 
  2. Word lid van de Kring Kameroenwerkt 2 en maak 5 jaar 50 euro of meer over. Wij zijn een ANBI stichting. Je kunt deze donaties zonder rompslomp helemaal aftrekken van je belasting. Je kunt ook eenmaal storten en wij verdelen het dan voor je over vijf jaar. Wij verstrekken de benodigde papieren. Laat KW een van je goede doelen zijn!
  3. Algemeen: Laat weten of je mee wilt naar Gambia of Kameroen om mee te helpen (workshops) als we tzt een festival organiseren. Of dat je hier in Nederland mee wilt helpen bij eenmalige klusjes als het ophalen en verzamelen van spullen. Ook als je ‘clubs’ weet waar wij kunnen spreken over KW  en geld kan ophalen, laat svp weten.  Maak anderen attent op KW en de mogelijkheid te doneren. DANK!

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 met terugblik op de projecten vanaf 2011 is beschikbaar(met filmpjes) Klik hier

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 met terugblik op de projecten vanaf 2011 is beschikbaar PDF    Klik  hier