Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Het schoolmeubilair van de Bymyra Bilingual School in Gambia wordt vernieuwd

De vernieuwing van het schoolmeubilair van de Bymyra Bilingual School in Gambia is begonnen. Twee weken geleden arriveerde de eerste container met 42m2 stoeltjes, tafeltjes, kasten, laden en veel meer in de haven van Banjul. Ondanks de hevige regenval slaagde het schoolteam erin de container veilig te lossen en alles naar school te vervoeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanzien van de klaslokalen is hierdoor dramatisch veranderd zoals je op de foto’s kan zien. De komende weken zal alles van de container verzonden door KameroenWerkt een plek krijgen in de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de toename van het aantal leerlingen en de mogelijkheden van al het nieuwe materiaal is de school bezig met het bouwen van nieuwe klaslokalen.