Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Ondersteuning schoolgaan van 5 nieuwe kansarme maar talentvolle kinderen

Sinds september 2019 helpt KW 5 nieuwe kinderen om 5 jaar naar school te kunnen gaan. Inmiddels ondersteunen we zo al 10 kinderen van de Bymyra Bilingual School. In november 2019 is Bertie naar Gambia gegaan en heeft met alle ouders gesproken over de voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning. Er is groot commitment van de ouders om schoolbijeenkomsten bij te wonen, andere activiteiten van de school te helpen vormgeven en actief bij het leerproces van hun kind betrokken te zijn. Zowel op school als thuis.