Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Penningmeester Piet de Ronde overleden

Op donderdag 2 januari 2020 is Piet de Ronde overleden. Hij had de ziekte van Kahler. Piet heeft met grote inzet gevochten maar de ziekte bleek uiteindelijk sterker dan hij.

 

Piet was een fijn, betrokken en rustig mens. Hij hield ervan anderen te helpen en was gedreven om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wij gedenken Piet als een goed mens die met grote inzet, kennis en aandacht zijn functie als penning meester van KameroenWerkt heeft vervuld. Wij danken hem en denken met liefde aan hem terug. Moge hij rusten in vrede.