Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Nieuwe actie KW: Sponsoring schoolgaan leerlingen Bymyra Bilingual School in Gambia

Ondersteun een kind om naar school te kunnen gaan.

Vanwege het hechte contact en het vertrouwen in de Bymyra Bilingual School in Gambia is KameroenWerkt een sponsoractie begonnen om kinderen die anders niet naar school kunnen te ondersteunen. Sinds de nieuwe democratisch gekozen president aan de macht is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor Gambianen. De tijd is rijp iets fundamenteels te doen voor de kinderen daar.

Onderwijs is de belangrijkste hulp voor kinderen om voor henzelf kansen te creëren.  Als sponsor ga je een direct en persoonlijk contact aan met het kind dat je sponsort. Je betekent iets essentieels voor hem wat in woorden niet goed is uit te drukken.

Criteria sponsoring.

Gesponsorde kinderen worden gekozen van:

  1. Alleenstaande ouders die gescheiden zijn of waarvan de partner overleden is.
  2.  Ouders die hun baan hebben verloren en het schoolgeld niet kunnen opbrengen.
  3. Zieke en gehospitaliseerde ouders.
  4. Ouders met meer dan 3 kinderen die niet al het schoolgeld kunnen opbrengen.

 

        Of:

Leerlingen die het uitzonderlijk goed doen en om welke reden dan ook het schoolgeld niet kunnen betalen.

 

 

Kosten.

Je sponsort een leerling voor de duur van 5 jaar.

Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. Je sponsort alle kosten: schoolgeld en de extra kosten voor boeken, uniform, excursies . …  1900 euro (380 euro per jaar)
  2. Je betaalt enkel het schoolgeld. 950 euro (190 euro per jaar)

In het tweede geval betalen de ouders de extra kosten. Het goede daaraan is dat de ouders mogelijk meer betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het schoolgaan van hun kind.  Maar in veel gevallen kunnen de ouders de kosten helemaal niet opbrengen.

Afspraken tussen de school en de sponsor

  • De school verstrekt jaarlijks een rapport met de prestaties, houding en deelname van de leerling aan het onderwijs.
  • De school onderhoudt het contact met de thuissituatie van het kind en geeft op verzoek de gevraagde informatie aan de sponsor.
  • Indien de sponsor het wil, kan hij of zij een afspraak maken voor een direct gesprek met de leerling op de whatsappp van de school.
  • De sponsor kan het gehele jaar tijdens lesuren de school bezoeken.

 

Informatie en / of opgave (Overeenkomst aftrekken belasting).

            Bertie Hendriks kameroenwerkt@gmail.com 0616191310

Alle kosten verbonden aan het sponsoren kunnen afgetrokken worden van de belasting omdat KameroenWerkt een ANBI is.

————————————————————————

Voor meer informatie kijk bij projecten. Zie ook videos als; interview met oprichter en hoofd van de BYmyra Bilingual School