Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Zo stort je beton in Gambia

Het bouwen van de lokalen voor de Bymyra Bilingual School nadert zijn voltooing