Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Het “OVERBRUGGINGSPROJECT”

Met haar nieuwste actie; het Overbruggingsproject’ zamelt Kameroen Werkt! geld in om kinderen die vanwege geldgebrek van de ouders door de coronacrisis van school gehaald werden, weer voor 1-3 jaar op school te krijgen.  Het betreft zo’n 17 kinderen en gaat over 9000 euro.

 

 

 

We nodigen je graag uit een donatie over te maken op rekeningnummer NL58 TRIO 0198566433 van de Triodosbank ten name van Kameroen Werkt! ovv Overbruggingsproject Gambia