Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Bijeenkomst met de ouders van de door KW gesponsorde kinderen op de Bymyra Bilingual School

Ondanks de beperkingen voortkomend uit de coronacrisis is Bertie Hendriks naar Gambia gereisd en had hij zondag 17 januari een bijeenkomst met alle ouders van de door ons gesponsorde kinderen. Tijdens de bijeenkomst gaven Ida Ndow, hoofd van de school en haar man Modou Ceesay samen met Bertie uitgebreid informatie over het sponsoren. Daarna was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Het was een prettige, verhelderende bijeenkomst waarin onjuiste verhalen ontzenuwd werden, afspraken en voorwaarden gekoppeld aan het sponsorschap toegelicht werd en vele ouders hun dankbaarheid betuigden.