Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Nieuw project Champignonkwekerij in Kameroen

Er is veel vraag naar champignons in Foumbot en omgeving en te weinig aanbod. Een collectief genaamd ‘Champignons de Foumbot’, onder leiding van Richard JOSS de NGAPOUT heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het opzetten van een champignonkwekerij en heeft een businessplan opgesteld. KW heeft samen met de WM de Hoop stichting een investeringsbedrag ter beschikking gesteld om de plannen uit te kunnen voeren. Op dit moment wordt de kwekerij gebouwd. (zie foto’s)

Middels dit project worden verschillende  families, verenigd in het collectief en hun kinderen, geholpen een bestaan op te bouwen in deze moeilijke corona tijd. Hetzelfde geldt voor de ‘dagloners’ die af en toe ingezet zullen worden voor klusjes en transport. Verder stimuleert het project de plaatselijke economie: Het bouwen van de kwekerij zal de inzet van ambachtslieden vragen en spullen van toeleveringsbedrijven; de geteelde champignons zullen

Richard Joss grinding corn necessary for the growing of organically mushroom

op de markt verkocht worden door marktkooplui.