Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Met man en macht werken aan het ‘huis’ voor de champignons

Voordat de regentijd definitief aanbreekt moet het ‘huis’ (de kwekerij) voor de champignons klaar zijn. Er wordt met man en macht aan gewerkt. Het bouwen gaat daar nog volledig met de hand. Met een team van zo’n 27 dagloners wordt er tot in de avond doorgewerkt.