Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Overbruggingsproject 2

Overbruggingsproject 2

De scholen zijn ook in Gambia weer begonnen. De Bymyra Bilingual School gaat met meer dan 200 kinderen van start. Helaas zijn er nog ouders die door de corona crisis getroffen zijn en het schoolgeld niet kunnen betalen.

We hebben een lijst van 16 kinderen die op een wachtlijst staan. Iedere donatie is welkom, op rekeningnummer NL58 TRIO 0198566433 van de Triodosbank ten name van Kameroen Werkt! o.v.v. Overbruggingsproject 2.

KameroenWerkt heeft i.s.m. met Ida Now, hoofd van de school, besloten speciale aandacht te hebben voor de meisjes en gehandicapten die meestal het eerst uit de ‘onderwijs – boot’ vallen.

 

  • Onderwijs is een tegengif, een middel om trauma en stress te voorkomen en te verwerken.
  • Onderwijs biedt perspectief op werk
  • Onderwijs bepaalt de toekomst van het kind
  • Onderwijs geeft kinderen een verbinding met elkaar en de kans om een gelukkige jeugd te hebben