Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nieuws > Flinke stappen gezet voor Bymyra Beroepsonderwijs

Er zijn in sinds het vorige nieuwsbericht over dit onderwerp flinke stappen gezet naar realisatie van de plannen richting een Bymyra Beroepsonderwijscampus in Kunkujang Mariama Gambia.

Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot de aankoop van een campusterrein van 1,2 ha, de realisatie van gebouwen, tuinen, off grid water- en energievoorziening en een goed geoutilleerd lokaal voor praktijkonderwijs op het terrein van metaalbewerking en (solar) elektrotechniek. Dit lokaal is vooral het resultaat van inspanning van studenten van ROC Tilburg, hun staf en sponsors in 2023 Zie dit filmpje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen krijgen we een steeds beter beeld van de wijze waarop we het beroepsonderwijs verder vorm gaan geven. Belangrijk daarbij is dat de onderwijsontwikkeling samen gaat met economische ontwikkeling. Aldus ontstaat er een verdienmodel, waarbij nieuwe duurzame business in Gambia tegelijkertijd salarissen opleveren voor de nodige docenten beroepsonderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn:

 

  1. Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Westerse kennis en kapitaal en Afrikanen op basis van ontmoeting en vertrouwen;
  2. Het beroepsonderwijs moet toegevoegde waarde geven aan lokale onafhankelijke duurzame economische ontwikkeling in Afrika;
  3. Talentverwerving en -ontwikkeling van jonge Gambianen is onafhankelijk van het inkomen van hun ouders;
  4. Parallel aan de inspanning voor scholing leiden commerci√ęle startups tot een zodanige winstgevendheid dat daarvan docentensalarissen betaald kunnen worden.

In de nabije toekomst gaan we een 10-tal nieuwe samenwerkingsprojecten starten met Nederlands beroepsonderwijs. ROC Tilburg zal daar weer een belangrijke plaats innemen. Deze plannen kunt u teruglezen in ons Project Plan Vocational Education Gambia 2023/202620230312 Vocational Education 

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met: Herman Gels,

telefoon 0651395368.