Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > Nieuwe ontwikkelingen bij het Centrum voor Beroepsonderwijs

Ida gaat gestaag door. Een kippenfarm wordt gedeeltelijk gebouwd en wordt de verblijfplek voor 500 kippen. Eieren worden verkocht. Met het geld van de crowdfunding wordt veel materiaal in China besteld. Eind 2023 komt dit in Gambia aan. De beoogde activiteiten kunnen gaan beginnen.

KW heeft intussen fondsen geworven om het opleiden van leraren, die les zullen gaan geven op Bymyra Vocational, mogelijk te maken. We maken een plan voor de lange termijn. Voor de korte termijn zal docent metaalbewerking Henri de Kok als een pilot les in metaalbewerking gaan geven in april 2024. Modou legt intussen allerlei contacten met de Gambiaanse overheid om duidelijkheid te krijgen over diploma’s en bijbehorende eindtermen die Gambia aan beroepsonderwijs stelt. Het is duidelijk dat dit een zeer gecompliceerd project is.