Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
- Paulo Coelho

Verdere toelichting visie en werkwijze

Betere levensomstandigheden

Werkgelegenheid scheppen en creatief ondernemerschap bevorderen zou een eerste doel moeten zijn van ontwikkelingssamenwerking.

Eenzijdig helpen van de armen, hoe nobel ook, helpt een land niet om op eigen benen te staan en zijn eigen problemen op te lossen. Het benadrukt vaak een ongelijkwaardige relatie waarin de betrokken mensen niet creatief worden om hun eigen situatie te verbeteren.

Het opzetten van duurzame economische activiteiten is in Kameroen niet gemakkelijk. Het ontbreekt de mensen vaak aan beginkapitaal en aan het vermogen om te plannen. Dat laatste is een kant die beslist bij Afrikanen hoort – de andere kant van het vermogen om van dag tot dag te kunnen leven – en beslist niet gestoeld is op onwil. In tegendeel; er is een gretigheid om te leren en het land is zwanger van de wens meer te doen.

Kameroen Werkt! stelt met veel plezier inzet en middelen beschikbaar om mensen in Kameroen te helpen voor zichzelf betere levensomstandigheden te creëren.

Persoonlijke aanpak

Ontwikkelingssamenwerking vraagt een heel persoonlijke aanpak. Projecten staan of vallen bij de betrokkenheid van de mensen in Kameroen. Het project moet heel precies bij de wensen en mogelijkheden van de betrokkene(n) passen en er moet een grote inzet en bereidheid zijn. Om in te schatten wat er steeds weer moet gebeuren en om te voorkomen dat geld in verkeerde zakken terechtkomt, is goed en persoonlijk contact noodzakelijk. Kameroen Werkt! bouwt haar activiteiten op vanuit de persoonlijke relaties die de afgelopen jaren zijn ontstaan en die zich verder gaan ontwikkelen.

Motivatie

De motivatie achter het oprichten van Kameroen Werkt! ligt in het besef dat we wereldburgers zijn en zo als broeders en zusters verbonden zijn. Daarom streven wij, ondanks de onvermijdelijke functieverschillen, naar gelijkwaardige verhoudingen binnen de samenwerking.  Creatief zijn, betrouwbaar zijn, risico durven lopen zijn de ondernemerskwaliteiten die we belangrijk vinden, openheid en persoonlijk kunnen zijn de communicatiekwaliteiten. Dit alles is uiteraard met respect voor cultuurverschillen.

Wij vinden het een avontuur om een brug te slaan en samen te werken over de grenzen heen. We doen onze uiterste best om iedere geschonken euro op de juiste plek terecht laten komen.