Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
- Confucius

Nederlands > Vanaf september 2017 – nu Ondersteuning Schoolgaan kinderen Bymyra Bilingual School Gambia

2017 en 2018 Ondersteuning Schoolgaan kinderen Bymyra Bilingual School

We hebben besloten het Ondersteuning Schoolgaan Kinderen project voort te zetten in min of meer dezelfde vorm als met Cedel. Ida heeft de voorwaarden die er aan ouders en leerlingen worden gesteld als ze mee willen doen aan het kindondersteunings- project, met Bertie opgesteld. 5-7 Arme maar beloftevolle kinderen van welwillende ouders worden in staat gesteld gedurende langere tijd naar school te gaan. In dit plan ligt ook besloten dat we steun geven aan het kunstenaarsdorp TunbungVillage van de overleden kunstenaar Etu Ndow. Gedurende een aantal jaar zal dan de gehele school van Ida één dag naar Tunbung komen, gesteund door ouders van de leerlingen, waarbij ze les krijgen in het gebruik van creatieve middelen.

In december 2017 heeft Bertie een fantastische sport- en speldag geleid op het strand en met de 150 leerlingen ook een bezoek gebracht aan Tunbung Village waar de leerlingen in groepjes een kunstwerk hebben geschilderd voor hun klas. De dag was de mooiste in de historie van de school, aldus Ida.

 

 

Filmpjes

  1. Bezoek Tunbung Village
  2.  Spijkerpoepen, Twister en meer in Gambia

Verder zijn er gesprekken geweest met de ouders van de leerlingen die door KW ondersteund worden. Bij enkele ouders is uitgesproken dat, als ze niet actiever bijdragen aan de school, de financiële steun van KW op zal houden. In september wordt hierover besloten. Bij een aantal ouders gaat het gelukkig goed.

 

Fimpje 1.Gesprek met ouders over voorwaarden en afspraken ‘Kindondersteuning KW’

2018

In december 2018 is Bertie langs geweest om te zien hoe wordt voldaan aan de eisen die KW aan de ouders stelt (zie filmpje 1 ). Het resultaat was uiterst bemoedigend. Alle ouders hebben zich aan de afspraken geho

uden.

2019

Sinds september 2019 helpt KW 5 nieuwe kinderen om 5 jaar naar school te kunnen gaan. Inmiddels ondersteunen we zo al 10 kinderen van de Bymyra Bilingual School. In november 2019 is Bertie naar Gambia gegaan en heeft met alle ouders gesproken over de voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning. Er is groot commitment van de ouders om school bijeenkomsten bij te wonen, andere activiteiten van de school te helpen vormgeven en actief bij het leerproces van hun kind betrokken te zijn. Zowel op school als thuis.