Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands > KameroenWerkt sponsort inmiddels 61 kinderen voor 5 jaar school

Het gaat slecht met de economie van Gambia. Het toerisme is weggevallen en de ouders hebben geen werk dus ook geen geld meer. Kinderen worden van school gehaald omdat het schoolgeld niet kan worden betaald. KameroenWerkt sponsort inmiddels 66 kinderen voor 5 jaar om naar school te kunnen gaan. Op de foto zie je een paar van deze kinderen.

 

Informatie Sponsoren