Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Evaluatie van de eerste ‘Reis naar het Hart van Afrika’

Januari/februari 2023 zal de tweede reis zijn. Opgave via bertiehendriks@tiscali.nl Na onze prachtige reis 14-24 ¬†januari 2022 zijn we een middag bijeengekomen in Utrecht om de eerste reis naar Gambia te evalueren. De reis blijkt een overdonderend succes. Reactie van […]  lees verder