Al het werkelijke leven is ontmoeting.
- Martin Buber

Nederlands

Evaluatie van de eerste ‘Reis naar het Hart van Afrika’

Januari/februari 2023 zal de tweede reis zijn. Opgave via bertiehendriks@tiscali.nl Na onze prachtige reis 14-24  januari 2022 zijn we een middag bijeengekomen in Utrecht om de eerste reis naar Gambia te evalueren. De reis blijkt een overdonderend succes. Reactie van […]  lees verder

Opening Effie’s Design & Tailoring

Great news/ Coming tuesday will be the official opening of Effie’s Design & Tailoring. The past weeks has Effie experimented with different tailors, acting herself as model. So she decided to take one tailor for the ‘normal things’ and one […]  lees verder

Overbruggingsproject 2

Overbruggingsproject 2 De scholen zijn ook in Gambia weer begonnen. De Bymyra Bilingual School gaat met meer dan 200 kinderen van start. Helaas zijn er nog ouders die door de corona crisis getroffen zijn en het schoolgeld niet kunnen betalen. […]  lees verder

Effie’s Design & Tailoring Shop

Na vele gesprekken met Effie, Ida Now en Modou Ceesay heeft KW besloten om Fatou Sanneh (Effie) te ondersteunen met haar project:Effie’s Design & Tailoring In 2020 waren er voorbereidende gesprekken met Fatou (Effie) Sanneh om te zien of we […]  lees verder

Eerste oogst van ‘Champignons de Foumbot’

Het kweken van champignons is een heel proces. Eerst bouw je een donkere vochtige ruimte. Deze ruimte wordt grondig gesteriliseerd. Met het vermalen van maiskolven in een speciaal daarvoor ontworpen machine creëer je de voedingsbasis voor de champignons. Via een […]  lees verder

Reis naar het Hart van Afrika

Vanaf 2022 organiseert KW jaarlijks 1 of 2 reizen naar Gambia getiteld: Reis naar het Hart van Afrika De eerste reis vond plaats van 14 – 24 januari 2022 en was een overdonderend succes. Reactie van deelnemers: Tom Dat is […]  lees verder

KameroenWerkt sponsort 66 kinderen (5 j.) 17 kinderen (2 j.) op de Bymyra Bilingual School in Gambia en 4 kinderen (3 j.) in Kameroen

Met dank aan de vrienden van KameroenWerkt!  kunnen we 66 kinderen sponsoren gedurende 5 jaar op de Bymyra Bilingual School, 17 kinderen gedurende 2 jaar via het Overbruggingsproject en 4 Kameroense kinderen gedurende 3 jaar  lees verder

Met man en macht werken aan het ‘huis’ voor de champignons

Voordat de regentijd definitief aanbreekt moet het ‘huis’ (de kwekerij) voor de champignons klaar zijn. Er wordt met man en macht aan gewerkt. Het bouwen gaat daar nog volledig met de hand. Met een team van zo’n 27 dagloners wordt […]  lees verder

Nieuw project Champignonkwekerij in Kameroen

Er is veel vraag naar champignons in Foumbot en omgeving en te weinig aanbod. Een collectief genaamd ‘Champignons de Foumbot’, onder leiding van Richard JOSS de NGAPOUT heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het opzetten van een champignonkwekerij en heeft een businessplan […]  lees verder

Biologisch verbouwde champignons van Foumbot

2021 De stichting KameroenWerkt wil het collectief ‘Champignons de Foumbot’ onder leiding van Richard JOSS de NGAPOUT in Kameroen helpen met het realiseren van duurzame werkgelegenheid in de vorm van een champignonkwekerij. Deze kwekerij zal voor veel mensen zorgen voor inkomen waarmee […]  lees verder